Naziv
Alternativne pedagoške ideje i škole
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51407
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati različite alternativne pedagoške ideje i pokrete koji su utjecali na pojavu, ustroj, organizaciju i rad alternativnih škola u svijetu i u Hrvatskoj. Steći znanja o pedagoškim, didaktičkim i metodičkim rješenjima u alternativnim, privatnim i slobodnim školama (osobito u odnosu prema državnima) i mogućnostima primjene nekih od alternativnih pokušaja u današnjim državnim školama. Samostalno pretraživati literaturu o alternativnim pedagoškim idejama i školama te pisati prigodne tekstove.
Sadržaj
 1. Altrenativna razmišljanja o nastavi (Glasser, Holt, Gielpi, Ilich, Hentig, Jorgensen)
 2. Altrenativna razmišljanja o nastavi (Glasser, Holt, Gielpi, Ilich, Hentig, Jorgensen)
 3. Altrenativna razmišljanja o nastavi (Glasser, Holt, Gielpi, Ilich, Hentig, Jorgensen)
 4. Pedagoško-didakticke koncepcije, organizacija i praksa važnijih alternativnih škola (Montessori, Waldorf, Freinet, Summerhil, Laborshule)
 5. Pedagoško-didakticke koncepcije, organizacija i praksa važnijih alternativnih škola (Montessori, Waldorf, Freinet, Summerhil, Laborshule)
 6. Pedagoško-didakticke koncepcije, organizacija i praksa važnijih alternativnih škola (Montessori, Waldorf, Freinet, Summerhil, Laborshule)
 7. Terenska nastava - posjet Novoj školi u Samoboru
 8. Terenska nastava – posjet Montessori školi u Zagrebu
 9. Terenska nastava – posjet Waldorfskoj školi u Zagrebu
 10. Kurikularne osobitosti alternativnih škola
 11. Pedagoški pluralizam suvremenih školskih sustava u obzorju alternativnih ideja
 12. Znanstvena utemeljenost alternativnih pedagoških ideja i škola
 13. Društvena uvjetovanost, pojava, važnost i pregled alternativnih pedagoških ideja i škola
 14. Pedagoški projekti i posljedice reformne pedagogije
 15. Pokret radne škole u Hrvatskoj

Ishodi učenja
 1. Izdvojiti i suprotstaviti pedagoško-didaktičke koncepcije, organizaciju i praksu te kurikularne osobitosti važnijih alternativnih škola.
 2. Ilustrirati i preispitati pedagoška, didaktička i metodička rješenja u alternativnim, privatnim i slobodnim školama te mogućnosti primjene pojedinih alternativnih koncepata u suvremenim javnim školama.
 3. Kritički prosuđivati i valorizirati ideju pedagoškog pluralizma.
 4. Kategorizirati alternativne pedagoške ideje i škole u odnosu na mogućnost njihova znanstvenog osmišljavanja.
 5. Objasniti te povezati različite alternativne društvene i kulturne pojave u odnosu na pedagogiju, odgoj i obrazovanje.
 6. Opisati različite alternativne pedagoške ideje, pokrete i pravce.
 7. Objasniti te povezati različite alternativne društvene i kulturne pojave u odnosu na pedagogiju, odgoj i obrazovanje.
 8. Opisati različite alternativne pedagoške ideje, pokrete i pravce.
Metode podučavanja
predavanja, seminari i radionice, terenska nastava, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje rada vrši se po elementima. Elemente čine:
pohađanje i aktivnost na nastavi (10 bodova),
priprema seminarksog rada (10 bodova)
prezentacija seminarskog rada (10 bodova)
evaluacija posjećenih škola (10 bodova)
pismeni ispit (10 bodova).
Maksimalan broj bodova iznosi 50. Studenti koji postignu od 45 do 50 bodova postižu izvrstan uspjeh. Od 39 do 44 boda vrlo dobar. Od 33 do 38 bodova je dobar uspjeh. Od 27 do 32 boda je dovoljan uspjeh. 26 bodova i manje nije dovoljno za prolaznu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Matijević, M. (2001), Alternativne škole. Tipex, Zagreb
 2. Previšić, V. (1992), Alternativne škole: teorijska polazišta i praktični dosezi. U: Prema slobodnoj školi. Institut za pedagogijska istraživanja, Zagreb
 3. Walford, G. (1992), Privatne škole – iskustva u deset zemalja. Educa, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Calgren, F. (1990), Odgoj ka slobodi: Pedagogija Rudolfa Steinera. Zagreb: Waldorfsko društvo
 2. Dick, L. V. (1984), Alternativschulen. Reinbeck bei Hamburg: Rowolt
 3. Gielpi, E. (1976), Škola bez katedre. Beograd: BIGZ
 4. Hentig, v. H. (1997), Humana škola. Zagreb: Educa
 5. Holt, J. (1979), Kako djeca doživljavaju neuspjeh. Sarajevo: Zavod za udžbenike
 6. Ilich, I. (1980), Dole škole. Beograd: BIGZ
 7. Jakopović, S. (1984), Pokret radne škole u Hrvatskoj. Zagreb: NIRO Školske novine.
 8. Jorgensen, M. (1977), Škola koju su osnovali učenici. Beograd: BIGZ
 9. Neil, A.S. (1979), Slobodna deca Samerhila. Beograd: BIGZ
 10. Seity, M. Hallwachs, U. (1997), Montessori ili Waldorf. Zagreb: Educa

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar