Naziv
Povijest Holokausta
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
131798
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Pored kritičkog pristupa istraživanju nacističkog progona Židova u Europi u prvoj polovini XX. stoljeća i zbivanja na hrvatskom prostoru povezanih s tim procesom, cilj je ovog kolegija na spomenutom primjeru razviti vještine uočavanja i prepoznavanja upotrebe masovnog nasilja u političke svrhe.

Sadržaj
 1. Teorije nasilja i pojam genocida.
 2. Prethodnici i sljedbenici – masovno nasilje kolonijalnog doba, armenski genocid, Kambodža, Ruanda, BiH i Sudan.
 3. Predmoderni antisemitizam do početka 20. st.
 4. Rasna teorija u nacionalsocijalističkoj ideologiji.
 5. Nacistički antisemitizam od uspona Hitlera na vlast do Kristalne noći.
 6. Nacistički antisemitizam od početka Drugog svjetskog rata do operacije Barbarossa.
 7. Početak genocida – aktivnosti Einsatzgruppen na istoku Europe.
 8. Holokaust u NDH.
 9. Endlösung I – Wannsee, Aktion Reinhard.
 10. Endlösung II – zapad i jug Europe, Auschwitz.
 11. Nacistički genocid nad Romima.
 12. Otpor.
 13. Poslijeratna suđenja i tretman preživjelih; pravno normiranje genocida.
 14. Pokušaji negiranja Holokausta.
 15. Kultura sjećanja na Holokaust.

Ishodi učenja
 1. stjecanje osnovnih činjeničnih znanja i uvida u suvremenu literaturu o Holokaustu što će omogućiti nastavak samostalnog proučavanja ove teme
 2. razvijanje sposobnosti kritičke analize izvora i prepoznavanja ideoloških, propagandnih i organizacijskih aspekata genocida u moderno doba, s naglaskom na nacistički pokušaj uništenja europskih Židova
 3. stjecanje sposobnosti prepoznavanja uloge i odgovornosti pojedinca u širokim društvenim procesima, kako u ulozi počinitelja zločina, tako i žrtve ili pomagača
 4. razvijanje vještine kritičkog pristupanja pokušajima negacije dijela ili cjeline masovnih zločina u Europi i svijetu u 20. stoljeću
 5. doprinošenje sjećanju na žrtve Holokausta
 6. razvijanje vještina nužnih odgovornim građanima u demokratskom društvu
Metode podučavanja
predavanja (30 sati)
Metode ocjenjivanja
vrednovanje redovitog sudjelovanja u nastavi (33%), usmeni ispit (64%)

Obavezna literatura
 1. Bauer, Yehuda; Rethinking the Holocaust, New Haven-London 2001.
 2. Goldstein, Ivo; Holokaust u Zagrebu, Zagreb 2001.
 3. Snyder, Timothy; Bloodlands – Europe Between Hitler and Stalin, London 2011.
Dopunska literatura
 1. Christopher Browning – The Path to Genocide; Essays on launching the Final Solution
 2. Christopher Browning. Ordinary Men : Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland
 3. Peter Longerich - Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung
 4. Saul Friedlaender – Nazi Germany and the Jews I-II
 5. Yitzhak Arad – Pictorial History of the Holocaust
 6. ur. Walther Laquer – The Holocaust Encyclopaedia

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar