Naziv
Češke jezične vježbe I
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
69551
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Cilj kolegija Češke jezične vježbe 1 je razvijanje početne vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na češkom jeziku i stjecanje komunikativne kompetencije na elementarnoj razini primjenjive u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije.
Sadržaj
 1. Deklinacija imenica tipa „muž“. Konverzacija: Ovoce a barvy.
 2. Tekst: Výlet do Brna. Roční období. Konverzacija: Roční období a počasí. Konjugacija glagola tipa „tisknout“ i „přijmout“.
 3. Dativ jednine. Deklinacija imenica tipa „hrad“ Konverzacija: Potraviny.
 4. Tekst: Dora se stěhuje. Co je v bytě? Konjugacija glagola tipa „nést“, „vézt“ i „brát“. Akuzativ jednine.
 5. Deklinacija imenica tipa „stroj“. Konverzacija: Česká jídla. V restauraci.
 6. Tekst: Jací jsme a jak vypadáme. Konverzacija: Lidské tělo. Konjugacija glagola tipa „péct“, „třít“ i „mazat“.
 7. Vokativ i lokativ jednine. Deklinacija imenica tipa „žena“. Konverzacija: Popis osob.
 8. Češka abeceda. Fonologija. Konverzacija: Základní fráze a pozdravy.
 9. Tekst: Třída. V pokoji, V jídelně. Škola a kolej. Pracovní den. Konjugacija glagola „být“ – indikativ prezenta, preterita i futura. Konjugacija glagola tipa „prosit“, „vidět“ i „sázet“.
 10. Prezent, preterit, jednostavni i složeni futur. Konjugacija nepravilnih glagola „jíst“ i „vědět“. Konverzacija: Číslovky 1 – 20. Názvy dnů a měsíců.
 11. Tekst: Národní třída. Naše město. Na návštěvě. Konjugacija glagola tipa „dělat“. Konjugacija nepravilnih glagola „jít“, „jet“ i „moct“.
 12. Pregled deklinacijskih obrazaca. Pregled deklinacije pokaznih i posvojnih zamjenica. Nominativ jednine.
 13. Deklinacija imenica tipa „pán“. Konverzacija: Rodina.
 14. Tekst: Den Dory. Rodina Dory. Brojevi 10 – 100. Konverzacija: Kolik je hodin?
 15. Konjugacija glagola tipa „kupovat“ i „mýt“. Genitiv jednine.

Ishodi učenja
 1. povezivati znanja iz razlicitih lingvističkih disciplina i usporediti češko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 2. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća podrucja za nastavak obrazovanja
 3. samostalno prevesti s češkog na hrvatski i s hrvatskog na češki jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 4. slijedom relevantnih lingvističkih pristupa opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u češkom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Usmena prezentacija nastavnog materijala, korištenje udžbenika, interakcija sa studentima, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka, korištenje audiomaterijala i videomaterijala.
Metode ocjenjivanja
Studenti su odslušali predmet i stekli 5 ECTS bodova ako ispune sve obveze:
- redovno pohađanje nastave,
- pozitivno rješavanje 3 od 4 provjere znanja iz gramatike i vokabulara,
- pozitivno rješavanje 7 od 10 diktata i prijevoda,
- redovno obavljanje zadataka - pismenih i usmenih.

Obavezna literatura
 1. Novosad, Alen: Češki jezik I: Priručnik za učenje češkog jezika; FF-Press, Zagreb, 2011.
 2. Sesar, Dubravka: Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik (s gramatikom). Školska knjiga. Zagreb 2002.
 3. https://prirucka.ujc.cas.cz/
Dopunska literatura
 1. Sesar, Dubravka: Češki u 30 lekcija. Zagreb 2001.
 2. Pravidla českého pravopisu. Praha: Český spisovatel, 2011.
 3. B. Havránek; A. Jedlička: Stručná mluvnice česká, Praha, Fortuna, 2002.
 4. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha.
 5. Ribarova, S.; Ribarova, Z. (2015): Češka gramatika, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar