Naziv
Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
131623
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s poviješću i teorijom arhitektonskoga konzerviranja u Zagrebu od 1850 do 1945.
Proučavanje gradogradnje (teorija o osnivanju gradova – I i II generalna regulatorna osnova), Bolle i stilske restauracije, Szabo i Lunaček - počeci biološke zaštite, rasprava o regulaciji gornjeg grada, Dolca i Kaptola.
Rasprava o teorijskim konceptima i regulatornim prijedlozima.
Sadržaj
 1. 9. V. Kovačić – natječaj za regulatornu osnovu Kaptola i okolice
 2. 10. V. Kovačić – 2 regulatorne osnove za Kaptol i okolicu
 3. 11. K. Vajda i V. Bastl – rušenje i regulacija Dolca – izgradnja tržnice
 4. 12. Gornji grad i Kaptol na međunarodnom natječaju za regulatornu osnovu Zagreba.
 5. 13. E. Schoen i M. Kovačević – regulacija Kaptola
 6. 14. P. Knoll, M. Vidaković, M. Kauzlarić, Z. Strižić o regulaciji Kaptola
 7. 15. P. Knoll, M. Vidaković, M. Kauzlarić, Z. Strižić o regulaciji Kaptola
 8. 1. Uvod – administrativno ujedinjenje grada
 9. 2. Organizacija gradskog građevnog ureda i predstojnici Rupert Melkus, Milan Lenuci i Karlo Vajda
 10. 3. (I generalna) regulatorna osnova grada Zagreba iz 1865
 11. 4. (II generalna) regulatorna osnova grada Zagreba iz 1887.
 12. 5. H. Bolle i stilska restauracija katedrale
 13. 6. V. Lunaček i Đ. Szabo – kritika stilske restauracije katedrale
 14. 7. V. Lunaček i Đ. Szabo – kritika stilske restauracije katedrale
 15. 8. Polemika oko rušenja Bakačeve kule – I. Kršnjavi, H. Bolle, V. Lunaček, J. Brunšmid, I. Tkalčić

Ishodi učenja
 1. Studenti će nakon pohađanja i polaganja ovog izbornog kolegija moći analizirati teorijske tekstove, izvedene i neizvedene regulatorne osnova iz naznačenog vremena; moći će primijeniti ta znanja u praktičnim konzervatorskim zadaćama i diskusijama, kao i kritički ocijeniti stajališta koja prethode restauratorskim intervencijama.
 2. znanja: poznavanje ključnih tekstova, protagonista i zahvata u konzerviranju u Zagrebu od 1850. do 1945
 3. vještine: analiziranje izvornih teorijskih tekstova; stvaranje kritičkih prosudba o povijesnim i aktualnim realizacijama u očuvanju kulturne baštine u Zagrebu i Europi.
 4. kompetencije: uklapanje razvoja konzervatorskih ideja u opće tokove razvitka europskoga arhitektonskog konzerviranja; vrednovanje ideja i realizacija u Zagrebu u odnosu na primjere koji će se prezentirati na predmetu.
Metode podučavanja
Predavanje: Powerpoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. 1. LELJA DOBRONIĆ, Zagrebački Kaptol i gornji grad nekad i danas, Zagreb, 1988
 2. 2. LELJA DOBRONIĆ, Biskupski i kaptolski Zagreb, Zagreb, 1991a.,
 3. 3. LELJA DOBRONIĆ, Zagrebačka biskupska tvrđa, Zagreb, 1991b,
 4. 4. ZLATKO JURIĆ, Viktor Kovačić – prolog u regulaciju Kaptola, 1908, u: Prostor, 13 (2005),
 5. 5. JUKKA JOKILEHTO, A History of Architectural Conservation, Oxford, 1999.
 6. 6. SNJEŠKA KNEŽEVIĆ, Urbanističke zamisli Viktora Kovačića, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 24 (2000),
 7. 7. OLGA MARUŠEVSKI, Iso Kršnjavi kao graditelj, Zagreb, 1986,
 8. 8. AKOS MORAVANSZKY, Competing Visions – Aesthetic Invention and Social Imagination in Central European Architecture 1867 – 1918, Cambridge-Massachusets-London-England, 1998,
 9. 9. Sažetci predavanja (pripremio predavač).
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar