Naziv
Povijest njemačke književnosti 19. st.
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
51166
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Polaznici upoznaju književnost njemačkog jezičnog izraza između romantizma i realizma te stječu temeljna znanja o obuhvaćenim književnim tendencijama, poetikama, odabranim autorskim opusima i sociokulturnim okolnostima književnog razvoja.
Sadržaj
 1. Uvod u razdoblje: književna povijest 19. stoljeća
 2. Romatizam kao stilsko razdoblje i književnopovijesni termin
 3. H. von Kleist
 4. Rani romantizam: uvod, poetika
 5. Rani romantizam: autori i djela
 6. Rani romantizam: autori i djela
 7. Kasni romantizam: uvod, poetika
 8. Kasni romantizam: autori i djela
 9. Kasni romantizam: autori i djela
 10. ‚Vormärz‘: uvod
 11. ‚Vormärz‘: autori i djela
 12. ‚Vormärz‘: autori i djela
 13. Realizam i ‚Gründerzeit‘
 14. Realizam i ‚Gründerzeit‘
 15. Pregled epohe realizma i romantizma: zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. nabrojiti najvažnije autore i djela književnosti njemačkoga izraza i pridružiti ih odgovarajućim književno-povijesnim razdobljima i književnostilskim formacijama
 2. izraziti svojim riječima specifičnosti književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija romantizma i realizma
 3. povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o književnostilskim formacijama i književnopovijesnim razdobljima i analizirati ga u tom kontekstu
 4. sažeti, izraziti svojim riječima na njemačkom jeziku te protumačiti osobitosti djela književnosti njemačkoga govornog izraza u 19. stoljeću
 5. upotrijebiti znanje o književnim rodovima, vrstama i žanrova, metričkim i versifkacijskim obrascima te stilskim figurama u analizi književnih tekstova
 6. nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure važne za 19. stoljeće
 7. izraziti svojim riječima specifičnosti književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija romantizma i realizma
 8. povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o književnostilskim formacijama i književnopovijesnim razdobljima i analizirati ga u tom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanje, prezentacija u formatu powerpoint i analiza tekstova, nastavni materijali na mrežnom sustavu Omega.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni nazočiti predavanju s tolerancijom prema statutu Fakulteta. Tečajem semestra polaznici mogu položiti gradivo na dva kolokvija. Nepoloženo gradivo polaže se u ispitnom roku. Osim toga, u ispitnom su roku polaznici dužni (nakon položenih kolokvija) položiti i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Heinrich von Kleist: Der zerbrochene Krug, Prinz Friedrich von Homburg, Die Marquise von O…,
 2. Heinrich von Kleist:Das Erdbeben in Chili.
 3. L. Tieck: Der gestiefelte Kater, Der blonde Eckbert.
 4. Novalis: Hymnen an die Nacht.
 5. Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen (Auswahl).
 6. E. T. A. Hoffmann: Der goldene Topf, Das Fräulein von Scuderi.
 7. Joseph von Eichendorff: Gedichte in Auswahl.
 8. Heinrich Heine: Gedichte in Auswahl.
 9. Georg Büchner: Dantons Tod, Woyzeck.
 10. Franz Grillparzer: Sappho, Libussa.
 11. Johann Nestroy: Der böse Geist Lumpazivagabundus, Der Talisman.
 12. Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe; Spiegel, das Kätzchen; Die mißbrauchten Liebesbriefe.
 13. Theodor Fontane: Irrungen Wirrungen, Effi Briest.
Dopunska literatura
 1. Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Hg. von Bernd Balzer und Volker Mertens. Mannheim u.a.: Meyers Lexikonverlag 1990.
 2. Wolfgang Beutin u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart, Weimar: Metzler 2001 [u.a. Auflagen]
 3. Viktor Žmegač, Zdenko Škreb, Ljerka Sekulić: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 6. Aufl. Weinheim: Beltz Athenäum 1997 [u.a. Auflagen].
 4. Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. I/2 und II/1. Weinheim: Beltz Athenäum 1980 [u.a. Auflagen]

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar