Naziv
Povijest njemačke književnosti 20. st. / I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
52472
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Polaznici upoznaju književnost njemačkog jezičnog izraza između naturalizma i kraja Drugog svjetskog rata te stječu temeljna znanja o obuhvaćenim književnim tendencijama, poetikama, odabranim autorskim opusima i sociokulturnim okolnostima književnog razvoja.
Sadržaj
 1. Uvod u književnopovijesno razdoblje
 2. Naturalizam
 3. Esteticističke tendencije: uvod, poetike
 4. Esteticističke tendencije: žanrovi, autori
 5. Bečka Moderna: uvod, poetike
 6. Bečka Moderna: žanrovi, autori Prvi kolokvij
 7. Ekspresionizam, dadaizam, nadrealizam
 8. Franz Kafka
 9. Književnost međuratnog razdoblja: uvod, poetike
 10. Književnost međuratnog razdoblja: žanrovi, autori
 11. Thomas Mann i roman međuratnog razdoblja
 12. Bertolt Brecht i drama međuratnog razdoblja
 13. Književnost u vrijeme nacionalsocijalizma i književnost egzila
 14. Književnost u vrijeme nacionalsocijalizma i književnost egzila
 15. Osvrt Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. nabrojiti najvažnije autore i djela književnosti njemačkoga izraza i pridružiti ih odgovarajućim književno-povijesnim razdobljima i književnostilskim formacijama
 2. izraziti svojim riječima specifičnosti književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija između moderne oko 1900 i egzila u vrijeme II. svjetskog rata
 3. povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o književnostilskim formacijama i književnopovijesnim razdobljima i analizirati ga u tom kontekstu
 4. sažeti, izraziti svojim riječima na njemačkom jeziku te protumačiti osobitosti djela književnosti njemačkoga govornog izraza ovog razdoblja
 5. upotrijebiti znanje o književnim rodovima i vrstama, metričkim oblicima te stilskim figurama u analizi književnih tekstova
 6. nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove i vrste, metričke oblike te stilske figure važne za ovo književnopovijesno razdoblje
Metode podučavanja
predavanje, projekcija
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni nazočiti predavanju s tolerancijom prema statutu Fakulteta. Tečajem semestra polaznici mogu položiti gradivo na dva kolokvija. Nepoloženo gradivo polaže se u ispitnom roku. Osim toga, u ispitnom su roku polaznici dužni (nakon položenih kolokvija) položiti i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Gerhart Hauptmann: ein Werk (Bahnwärter Thiel, Vor Sonnenaufgang, Die Weber, Die Ratten) – Frank Wedekind: Frühlings Erwachen – Stefan George: Gedichte in Auswahl – Rainer Maria Rilke: Gedichte in Auswahl (Buch der Bilder, Neue Gedichte) – Thomas Mann: Buddenbrooks und eine Erzählung (Tristan, Tonio Kröger, Der Tod in Venedig) – Heinrich Mann: Pippo Spano – Hugo von Hofmannsthal: Ein Werk (Der Tor und der Tod, Das Märchen der 672. Nacht, Reitergeschichte, Der Schwierige) – Arthur Schnitzler: ein Werk (Leutnant Gustl, Der grüne Kakadu, Das weite Land, Professor Bernhardi, Reigen) – Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß – Expressionistische Lyrik (Menschheitsdämmerung, in Auswahl: G. Benn, G. Heym, G. Trakl) – Franz Kafka: ein Werk (Die Verwandlung, Das Urteil, Der Landarzt, Der Prozeß, Das Schloß) – Hermann Hesse: ein Werk (Peter Camenzind, Demian, Siddharta, Der Steppenwolf) – Bertolt Brecht: ein Werk (Trommeln in der Nacht, Dreigroschenoper, Mutter Courage und ihre Kinder) – Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald
Dopunska literatura
 1. Viktor Žmegač, Zdenko Škreb, Ljerka Sekulić: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 6. Aufl. Weinheim: Beltz Athenäum 1997
 2. Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. II/1 und II/2. Mehrere Auflagen. Weinheim: Beltz Athenäum
 3. Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Hg. von Bernd Balzer und Volker Mertens. Mannheim u.a.: Meyers Lexikonverlag 1990
 4. Viktor Žmegač: Od Bacha do Bauhausa. Povijest njemačke kulture. Zagreb: Matica hrvatska 2007

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar