Naziv
Povijest njemačke književnosti 20. st. / II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
52475
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Polaznici upoznaju književnost njemačkog jezičnog izraza od 1945. do kraja 20. stoljeća te stječu temeljna znanja o obuhvaćenim književnim tendencijama, poetikama, odabranim autorskim opusima i sociokulturnim okolnostima književnog razvoja.

Sadržaj
 1. Uvod u književnopovijesno razdoblje
 2. Razvoj književnog polja 1945-1995
 3. Neposredno poraće (1945-1949)
 4. Pedesete godine (1949-1961)
 5. Pedesete godine (1949-1961)
 6. Šezdesete i sedamdesete godine (1961-1977)
 7. Šezdesete i sedamdesete godine (1961-1977)
 8. Politisierung der Literatur und Tendenzwende
 9. Osamdesete godine (1978-1989)
 10. Postmoderna i njemačko govorno područje
 11. Obrisi današnjice
 12. Književnost između protesta i "eskapizma" (1945-1990)
 13. Književnost između mimeze i artizma (1945-1990)
 14. Osvrt
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. razumijevanje i opisivanje književnih tekstova u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (društveni, estetski, kulturni, medijski, biografski aspekti)
 2. razmišljanje o vlastitim iskustvima čitanja i zauzimanje stava u pitanjima književnog vrednovanja
 3. razumijevanje specifičnosti različitih književnih rodova
 4. stjecanje uvida u književnopovijesne pravce i temeljne pojmove
Metode podučavanja
frontalno predavanje te folije ili računalna projekcija (ovisno o tehničkim mogućnostima), materijali na sustavu za učenje na daljinu Omega
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni prisustvovati predavanju s tolerancijom prema statutu Fakulteta. Tečajem semestra polaznici mogu položiti gradivo na dva kolokvija. Slučajno preostalo gradivo polaže se u ispitnom roku. Osim toga, u ispitnom su roku polaznici dužni (nakon položenih kolokvija ili pismenog ispita) položiti i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür, Kurzgeschichten in Auswahl
 2. Wolfdietrich Schnurre: Kurzgeschichten in Auswahl
 3. Ilse Aichinger: Kurzgeschichten in Auswahl
 4. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame
 5. Friedrich Dürrenmatt: Romulus der Große
 6. Max Frisch: Andorra
 7. Max Frisch: Don Juan oder die Liebe zur Geometrie
 8. Ingeborg Bachmann: Gedichte in Auswahl
 9. Hans Magnus Enzensberger: Gedichte in Auswahl
 10. Ernst Jandl: Gedichte in Auswahl
 11. Paul Celan: Gedichte in Auswahl
 12. Günter Grass: Die Blechtrommel
 13. Günter Grass: Katz und Maus
 14. Heinrich Böll: Die Ansichten eines Clowns
 15. Heinrich Böll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
 16. Peter Weiss: Marat/Sade
 17. Peter Handke: Kaspar
 18. Peter Handke: Der kurze Brief zum langen Abschied
 19. Franz Xaver Kroetz: Oberösterreich
 20. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd.
 21. Botho Strauß: Trilogie des Wiedersehens
 22. Botho Strauß: Kalldeway Farce
 23. Christa Wolf: Kassandra
 24. Elfriede Jelinek: Die Liebhaberinnen
 25. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin
 26. Thomas Bernhard: Der Theatermacher
 27. Thomas Bernhard: Heldenplatz
 28. Heiner Müller: Hamletmaschine
Dopunska literatura
 1. Viktor Žmegač (ur): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. III/2: 1945-1980. Mehrere Auflagen. Weinheim: Beltz Athenäum
 2. Ralf Schnell: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. 2. Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler 2003
 3. Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Hg. von Bernd Balzer und Volker Mertens. Mannheim u.a.: Meyers Lexikonverlag 1990
 4. Helmut M. Müller: Schlaglichter der deutschen Geschichte. Leipzig u. Mannheim: Brockhaus 2002

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar