Naziv
Povijest Roma 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
147513
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Primjeniti znanje stečeno na dodiplomskom studiju, valorizirati literaturu iz svih razdoblja povijesti Roma, te upravljati znanjem o povijesti Roma
Sadržaj
 1. Indija i Romi
 2. Indija i Romi
 3. Indija i Romi
 4. Perzija, Armenija
 5. Perzija, Armenija
 6. Perzija, Armenija
 7. Bizant i Grčka
 8. Bizant i Grčka
 9. Bizant i Grčka
 10. Bizant i Grčka
 11. Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Moldavija
 12. Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Moldavija
 13. Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Moldavija
 14. Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Moldavija
 15. Bugarska, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Moldavija

Ishodi učenja
 1. spoznati povijest Roma.
 2. definirati povijest Roma
 3. usporediti povijest Roma prema regijama
 4. objasniti romsku povijest
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja,diskusije o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i studentskih prezentacija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Lj., Đurić, R., 2005, Kratka istorija na Romite, Darhia, Skopje
 2. Đurić, R., 2006, Istorija Roma, Politika, Beograd
 3. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995
Dopunska literatura
 1. Kenrick, Donald (2004) Gypsies: from the Ganges to the Thames. Hatfield: University of Hertfordshire Press
 2. Kenrick, Donald / Taylor, Gillian (1998) Historical Dictionary of the Gypsies (Romanies)

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar