Naziv
Povijest Roma 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
2
Šifra
147519
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Primjeniti znanje stečeno na dodiplomskom studiju, valorizirati literaturu iz svih razdoblja povijesti Roma, te upravljati znanjem o povijesti Roma
Sadržaj
 1. Europska povijest Roma od 14-18 st.
 2. Otomansko carstvo
 3. Otomansko carstvo
 4. Otomansko carstvo
 5. Njemačka, Austrija, Švicarska
 6. Italija, Francuska
 7. Portugal, Španjolska
 8. Madjarska
 9. Transilvanija
 10. Bohemija
 11. Poljska
 12. Litvanija
 13. Rusija
 14. Ukraina
 15. Engleska i Škotska

Ishodi učenja
 1. spoznati povijest Roma
 2. definirati povijest Roma u odredjenom razdoblju
 3. usporediti povijest Roma prema razdoblju naseljavanja u odredjenim zemljama
 4. objasniti romsku povijest i njenu ulogu u inkluziji Roma
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja i diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje, te studentskih prezentacija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Lj., Đurić, R., 2005, Kratka istorija na Romite, Darhia, Skopje
 2. Đurić, R., 2006, Istorija Roma, Politika, Beograd
 3. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995
Dopunska literatura
 1. Kenrick, Donald (2004) Gypsies: from the Ganges to the Thames. Hatfield: University of Hertfordshire Press
 2. Kenrick, Donald / Taylor, Gillian (1998) Historical Dictionary of the Gypsies (Romanies). Lanham: The Scarecrow Press

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar