Naziv
Povijest Roma 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
2
Šifra
147525
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Primjeniti znanje stečeno na dodiplomskom studiju, valorizirati literaturu iz svih razdoblja povijesti Roma, te upravljati znanjem o povijesti Roma
Sadržaj
 1. Europska povijest Roma od 18-20 st.
 2. Europska povijest Roma od 18-20 st.
 3. Otomansko carstvo
 4. Otomansko carstvo
 5. Otomansko carstvo
 6. Otomansko carstvo
 7. Habsburška monarhija
 8. Habsburška monarhija
 9. Habsburška monarhija
 10. Habsburška monarhija
 11. Austrijsko carstvo
 12. Austrijsko carstvo
 13. Austro-Ugarsko carstvo
 14. Austro-Ugarsko carstvo
 15. Austro-Ugarsko carstvo

Ishodi učenja
 1. spoznati povijest Roma
 2. definirati povijest Roma u odredjenom razdoblju
 3. usporediti povijest Roma prema razdoblju naseljavanja u odredjenim zemljama
 4. objasniti romsku povijest i njenu ulogu u inkluziji Roma
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja i diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje, te studentskih prezentacija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Đurić, R., 2006, Istorija Roma, Politika, Beograd
 2. Marushiakova, Elena / Popov, Veselin (2001) Gypsies in the Ottoman Empire. A contribution to the history of the Balkans. Hatfield: University of Hertfordshire Press
 3. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995
Dopunska literatura
 1. Demir, LJ., Đurić, R., 2005, Kratka istorija na Romite, Darhia, Skopje
 2. Todorov, Nikolaj (1972) Balkanskiat grad XV – XIX vek. Socialno-ikonomichesko i demografsko razvitie. [The Balkan town: social, historical and demographic development]. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar