Naziv
Povijest Roma 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
2
Šifra
147531
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Primjeniti znanje stečeno na dodiplomskom studiju, valorizirati literaturu iz svih razdoblja povijesti Roma, te upravljati znanjem o povijesti Roma
Sadržaj
 1. Povijest Roma u 20 st.
 2. Povijest Roma u 20 st.
 3. Povijest Roma u 20 st.
 4. Povijest Roma u 20 st.
 5. Povijest Roma u 20 st.
 6. Povijest holokausta i holokaust Roma
 7. Povijest holokausta i holokaust Roma
 8. Povijest holokausta i holokaust Roma
 9. Povijest holokausta i holokaust Roma
 10. Povijest holokausta i holokaust Roma
 11. Povijest holokausta i holokaust Roma
 12. Povijest holokausta i holokaust Roma
 13. Romi u 21 st.
 14. Romi u 21 st.
 15. Romi u 21 st.

Ishodi učenja
 1. spoznati povijest Roma
 2. definirati povijest Roma u odredjenom razdoblju
 3. usporediti povijest Roma prema razdoblju naseljavanja u odredjenim zemljama
 4. objasniti romsku povijest i njenu ulogu u inkluziji i ekskluziji Roma
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja i diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje, te studentskih prezentacija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Đurić, R., Miletić A. Istorija holokausta Roma, Beograd : Politika, 2008
 2. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995
Dopunska literatura
 1. Donald Kenrick, U sjeni svastike (1-2), Zagreb: Ibis grafika, 2009

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar