Naziv
Povijest talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
170176
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s glavnim etapama i problemskim područjima povijesti talijanskog jezika. Uočavanje povezanosti jezičnih pojava i povijesno-političkih, društvenih i kulturnih varijabli.
Sadržaj
 1. Latinski nakon propasti Zapadnog rimskog carstva
 2. Srednjovjekovni latinski i „novi“ jezici na tlu Italije
 3. Najranije potvrde italoromanskih idioma
 4. XIII. stoljeće: jezična i književna policentričnost
 5. Dante Alighieri - “otac talijanskog jezika“
 6. Prevlast toskanskoga
 7. Utjecaj humanizma na položaj talijanskog jezika
 8. Rasprave o jeziku u XVI. stoljeću
 9. Vocabolario della Crusca
 10. Jezik barokne književnosti
 11. Prosvjetiteljstvo i osporavanje tradicije
 12. XIX. stoljeće: zahtjevi za demokratizacijom i standardizacijom
 13. Alessandro Manzoni
 14. Talijanski u XX. stoljeću
 15. Suvremeni talijanski neostandard

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti oglavne etape i problemska područja povijesti talijanskog jezika
 2. uočavanje i objasniti povezanosti jezičnih pojava i povijesno-političkih, društvenih i kulturnih varijabli
 3. upotrijebiti lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika
Metode podučavanja
Predavanja, power point prezentacija, prikazivanje audiovizualnih snimki, seminarska izlaganja, terenska nastava.
Metode ocjenjivanja
Ispit.

Obavezna literatura
 1. Silvia Morgana, Breve storia della lingua italiana, Roma, Carocci, 2017.
 2. Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana, Milano, Bompiani, 2001.
 3. Claudio Marazzini, Ludovica Maconi, La lingua italiana. Storia, testi, strumenti, Bologna, Il Mulino, 2010.
 4. Paolo D'Achille, L'italiano contemporaneo, Bologna, il Mulino, 2010.
Dopunska literatura
 1. Riccardo Tesi, Storia dell'italiano, La formazione della lingua comune, Bologna, Zanichelli, 2007.
 2. Tullio De Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita, Bari, Laterza, 2011.

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar