Naziv
Prakrtski ili Vedski seminar 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69635
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s osobitostima vedske i prakrske gramatike, te stila kojim su sastavljeni vedski i prakrtski tekstovi, zatim osposobiti studente za rad na vedskim i prakrtskim tekstovima.
Sadržaj
 1. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 2. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 3. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.

Ishodi učenja
 1. Student će moći objasniti i primijeniti osnovnu kritičku i hermeneutičku filološku aparaturu na analizu vedskih ili prakrtskih tekstova.
 2. Student će moći opisati i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ju u analizi fonologije, morfologije, sintakse i semantike vedskoga jezika ili prakrta.
 3. Student će moći analizirati ustrojstvo vedske ili prakrtske rečenice i povezati i usporediti ga s ustrojem indoiranske ili staroindoarijske rečenice, kao i s ustrojem hrvatske sintakse.
 4. Student će moći samostalno prevesti s vedskoga ili sa prakrta na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna zahtjevna specifična stručna znanja uz pomoć rječnika.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. Macdonell, Arthur Anthony (1916., pretisci od 1953. do danas), A Vedic Grammar for Students, Oxford, Delhi.
 2. Mayrhofer, Manfred (1951.), Handbuch des Pāli I – II, Heidelberg.
 3. Monier-Williams, Monier (1899., pretisci do danas), A Sanskrit-English Dictionary, Oxford.
 4. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar