Naziv
Prakrtski ili Vedski seminar 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69636
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Upoznati studente s osobitostima vedske i prakrske gramatike, te stila kojim su sastavljeni vedski i prakrtski tekstovi, zatim osposobiti studente za rad na vedskim i prakrtskim tekstovima.
Sadržaj
 1. Uvod u odabrani vedski ili prakrtski tekst.
 2. Uvod u elekrtoničke pomoćne resurse, osobitosti vedske i prakrtske gramatike, uvod u osobitosti funkcionalnoga stila vedske i prakrtske književnosti.
 3. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga vedskoga ili prakrtskoga teksta.

Ishodi učenja
 1. Student će moći u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u staroindoarijskom (vedskom i sanskrtu) i srednjoindijskim jezicima (prakrtima) i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. Student će moći sažeti i protumačiti smisao tekstova na vedskom i prakrtima koji pripadaju različitim razdobljima, religijama i funkcionalnim stilovima
 3. Student će moći samostalno prevesti sa vedskoga ili srednjoindoarijskih jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna zahtjevna specifična stručna znanja uz pomoć rječnika
 4. Student će moći sažeti i protumačiti smisao tekstova na vedskome jeziku ili na prakrtima.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. Macdonell, Arthur Anthony (1916., pretisci od 1953. do danas), A Vedic Grammar for Students, Oxford, Delhi.
 2. Mayrhofer, Manfred (1951.), Handbuch des Pāli I – II, Heidelberg.
 3. Monier-Williams, Monier (1899., pretisci do danas), A Sanskrit-English Dictionary, Oxford.
 4. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar