Naziv
Praksa
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
124471
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Vježbe u praktikumu
75

Cilj
Studenti će se osposobiti za obavljanje profesionalnih zadaća i rješavanje stručnih problema u različitim područjima primijenjene psihologije
Sadržaj
 1. Praksa školskog psihologa
 2. Praksa predskolskog psihologa
 3. Praksa organizacijskog psihologa ili psihologa u ljudskim potencijalima
 4. Praksa kliničkog psihologa
 5. Praksa psihologa u sustavu socijalne skrbi
 6. Praksa vojnog psihologa
 7. Praksa sportskog psihologa
 8. Praksa psihologa u medicini rada
 9. Praksa forenzičkog psihologa i sudskog vještaka
 10. Praksa psihologa u profesionalnoj orijentaciji
 11. Praksa psihologa u penološkim ustanovama
 12. Praksa zdravstvenog psihologa
 13. Praksa savjetovatelja
 14. Praksa psihologa u palijativnoj skrbi
 15. Interdisciplinarna suradnja i timski rad

Ishodi učenja
 1. Integrirati teorijske i iskustvene spoznaje iz područja primijenjene psihologije
 2. Odabrati prikladnu metodologiju za utvrđivanje prirode problema pojedinaca i grupa u različitim područjima prakse
 3. Učinkovito rješavati probleme iz praktičnog područja psihologije
 4. Primijeniti stručnu terminologiju pri komuniciranju svojih zaključaka stručnjacima te uspješno komunicirati iste laicima
 5. Procijeniti potrebu za vlastitim stručnim usavršavanjem
Metode podučavanja
Opažanje, demonstriranje, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Studenti će napisati izvještaj s prakse i procijeniti interakciju s mentorom

Obavezna literatura
 1. Ovisno o području u kojem se obavlja praksa
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4. semestar