Naziv
Praksa - Bibliotekarstvo (JP)
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
8
Šifra
126816
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Identificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
  2. Organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
  3. Analizirati, prikazivati i tumačiti informacije
  4. Kvantitativno i kvalitativno vrednovati službe i usluge
  5. Planirati i voditi stručne projekte
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij