Naziv
Praksa - Informatika - Istraživački (DP)
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
8
Šifra
129232
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
  2. Predlagati koncepte, mogućnosti i razviti baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
  3. Primjenjivati i predlagati različite metode uporabe i izgradnje baze podataka
  4. Projektirati i programirati u Internetskom okruženju
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij