Naziv
Praksa - Informatika - Nastavna praksa (DP)
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
8
Šifra
126819
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Razviti vještinu održavanja nastavnog sata.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Godišnji nastavni plan i program
 3. Stručno usavršavanje nastavnika informatike
 4. Pedagoška dokumentacija
 5. Vrednovanje
 6. Roditeljski sastanci i informacije
 7. Natjecanja iz informatike
 8. Održavanje nastavnog sata
 9. Održavanje nastavnog sata
 10. Održavanje nastavnog sata
 11. Održavanje nastavnog sata
 12. Održavanje nastavnog sata
 13. Održavanje nastavnog sata
 14. Održavanje nastavnog sata
 15. Održavanje nastavnog sata

Ishodi učenja
 1. pripremiti nastavne materijale
 2. osmisliti nastavne aktivnosti
 3. napisati nastavnu pripremu
 4. održati nastavni sat
 5. Pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 6. Objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
Metode podučavanja
Predavanje, samostalni rad (u paru, u grupi, individualno), vježbe
Metode ocjenjivanja
Održavanje nastavnog sata

Obavezna literatura
 1. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_22_436.html
 2. https://sysprint.hr/udzbenici/
 3. https://www.profil-klett.hr/informatika
 4. https://www.skolskiportal.hr/nastava/informatika/
 5. https://udzbenici.alfa.hr/informatika/
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij