Naziv
Praksa - Muzeologija (JP)
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
8
Šifra
124347
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Primijeniti poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja pri obavljanju stručnih poslova u praksi
  2. Planirati, organizirati, oblikovati i vrednovati različite oblika komunikacije u muzejima, galerijama i srodnim ustanovama
  3. Obavljati osnovne funkcije upravljanja na svim razinama
  4. Upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij