Naziv
Praktikum i izvođenje nastave II
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
124459
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Terenske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobiti studente za samostalno osmišljavanje, pripremu i izvođenje nastave iz svih nastavnih sadržaja u okviru srednjoškolskoga nastavnoga predmeta Likovna umjetnost (gimnazijski program), kao i iz srodnih predmeta u umjetničkim i strukovnim srednjim školama. Studenti će se unutar kolegija upoznati s pripremanjem i izvođenjem nastavnoga sata, oblikovanjem pisane pripreme, osmišljavanjem strukture sata i metodičkih vježbi, kvalitetnim i kreativnim načinima predstavljanja nastavnoga sadržaja. Na seminarima studenti izvode ogledne nastavne sate iz zadane nastavne jedinice, a nakon njihove analize i ispravaka izvode ih na nastavi u srednjim školama.

Sadržaj
 1. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 2. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 3. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 4. Zaključno predavanje; predaja i analiza materijala vezanih uz izvedene nastavne jedinice u školi (prezentacija, pisanih priprema i radnih materijala).
 5. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 6. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 7. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 8. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 9. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 10. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 11. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 12. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 13. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 14. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 15. Uvodno predavanje; podjela studenata po mentorima; podjela tema za održavanje praktične nastave u srednjim školama.

Ishodi učenja
 1. izvoditi nastavu iz srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost unutra nastavne prakse u srednjim školama
 2. primijeniti različite oblike i metode rada u nastavi likovne umjetnosti, usklađene sa suvremenim pristupima i zahtjevima nastavnih procesa
 3. koristiti suvremena nastavna sredstva i pomagala za potrebe tehnički i metodički kvalitetne prezentacije nastavnih sadržaja iz likovne umjetnosti
 4. osmisliti nastavni materijal potreban za samostalno izvođenje nastave iz likovne umjetnosti
 5. napisati dobro strukturiranu pisanu pripremu i slijed nastavnoga sata
 6. osmisliti edukativne radionice namijenjene srednjoškolskom uzrastu u muzejskim i galerijskim prostorima
Metode podučavanja
Frontalna nastava, radionička nastava, diskusija, rad u paru, samostalan rad, rad s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Ocjenu čini ogledni nastavni sati izveden na seminaru, nastavni sati izvedeni u srednjim školama te predani materijali vezani uz obrađene nastavne jedinice (prezentacija, pisana priprema i radni materijal).

Obavezna literatura
 1. Nastavni plan i program za gimnazije, Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, Zagreb, 1994.
 2. Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2014./2015. Likovna umjetnost, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, 2014.
 3. Jadranka Damjanov, Likovna umjetnost 1: udžbenik za 1. razred gimnazije, srednje strukovne i umjetničke škole. Zagreb: Školska knjiga, 2006.
 4. Jadranka Damjanov, Likovna umjetnost 2: udžbenik za 2., 3. i 4. razred gimnazije, srednje strukovne i umjetničke škole. Zagreb: Školska knjiga, 2007.
 5. Radovan Ivančević, Likovni govor. Uvod u svijet likovnih umjetnosti. Udžbenik za I. razred gimnazije. Zagreb: Profil, 1999.
 6. Radovan Ivančević, Stilovi, razdoblja, život I. Od paleolita do predromanike. Udžbenik za II. razred gimnazije. Zagreb: Profil, 1999.
 7. Radovan Ivančević, Stilovi, razdoblja, život II. Od romanike do secesije. Udžbenik za III. razred gimnazije. Zagreb: Profil, 1999.
 8. Radovan Ivančević, Stilovi, razdoblja, život III. Umjetnost i vizualna kultura 20. stoljeća. Udžbenik za IV. razred gimnazije. Zagreb: Profil, 1999.
 9. Zrinka Jurić Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek. Likovna umjetnost 1: udžbenik za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim i četverogodišnjim programom. Zagreb: Alfa, 2014.
 10. Zrinka Jurić Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek, Likovna umjetnost 2: udžbenik za 2. razred srednjih škola s četverogodišnjim programom. Zagreb: Alfa, 2014.
 11. Zrinka Jurić Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek, Likovna umjetnost 3: udžbenik za 3. razred srednjih škola s četverogodišnjim programom. Zagreb: Alfa, 2014.
 12. Zrinka Jurić Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek, Likovna umjetnost 4: udžbenik za 4. razred srednjih škola s četverogodišnjim programom. Zagreb: Alfa, 2014.
 13. Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek, Likovna umjetnost 2: udžbenik iz likovne umjetnosti za 2. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom. Zagreb: Alfa, 2014.
Dopunska literatura
 1. Jadranka Damjanov, Umjetnost Avantura – bilježnica. Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1998.
 2. Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga, 1991.
 3. IInteraktivna internet stranica s metodičkim vježbama – http://195.29.243.219/avangarda-msp/

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij