Naziv
Pregled nizozemske povijesti II
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46848
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje studenata s temeljnim povijesnim procesima u Nizozemskoj od sredine 17. stoljeća do suvremenog doba.
Sadržaj
 1. Pregled nizozemske povijesti do 1650.
 2. Od velike sile do male sile (1650.-1780.)
 3. Od velike sile do male sile (1650.-1780.)
 4. Od republike do kraljevine (1780.-1848.)
 5. Od republike do kraljevine (1780.-1848.)
 6. Parlamentarna Nizozemska (1848.-1913.)
 7. Parlamentarna Nizozemska (1848.-1913.)
 8. Neutralnost i kriza (1913.-1939.)
 9. Neutralnost i kriza (1913.-1939.)
 10. Drugi svjetski rat i poraće (1939.-1950.)
 11. Drugi svjetski rat i poraće (1939.-1950.)
 12. Suvremena Nizozemska (od sredine do kraja 20. stoljeća)
 13. Suvremena Nizozemska (od sredine do kraja 20. stoljeća)
 14. Liberalizam i nizozemski identitet
 15. Jedinstvo u različitosti - završno razmatranje

Ishodi učenja
 1. komparirati i kontekstualizirati nizozemske i europske povijesti modernoga i suvremenoga doba
 2. nabrojati i interpretirati glavne crte nizozemske povijesti od sredine 17. stoljeća do suvremenog doba
 3. nabrojati glavne izvore i literaturu o nizozemskoj povijesti modernoga i suvremenoga doba
 4. prepoznati i kritički prosuđivati različite interpretacije nizozemske moderne i suvremene povijesti
Metode podučavanja
frontalna nastava, pojedinačni rad
Metode ocjenjivanja
Dva pismena kolokvija, pismeni ispit i završni razgovor

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar