Naziv
Prevođenje književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
117837
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Formirati i razvijati prijevodne kompetencije studenata (s posebnim naglaskom na pismenom prevođenju), uvesti studente u problematiku književnog prevođenja, podučiti postojećim strategijama i načinima pismenoga prevođenja književnih tekstova.
Sadržaj
 1. Prevođenje dijalektizama i realija. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 2. Prevođenje ekspresivnog leksika. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 3. Prevođenje autorskih neologizama. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 4. Međujezični homonimi. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 5. Specifičnost prevođenja poezije. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog na hrvatski.
 6. Specifičnost prevođenja poezije. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog na hrvatski.
 7. Doslovni (bukvalni) prijevod.
 8. Specifičnost prevođenja dramskih djela.
 9. Priprema za ispit.
 10. Diskusija o pojedinim pitanjima.
 11. Uvod. Upoznavanje s ciljevima kolegija, sadržajima, studentskim obavezama. Rasprava o dosadašnjim iskustvima studenata s prevođenjem, o očekivanjima od kolegija i sl. Vrste prevođenja. Pojam «književno prevođenje» (KP). KP kao znanost. KP: teorija prevođenja. KP kao čimbenik međukulturalne komunikacije. Prijevodi ukrajinskih književnih djela u Hrvatskoj u novije vrijeme.
 12. Gramatičke transformacije. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 13. Leksičke transformacije. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 14. Problem prevođenja vlastitih imenica. Upotreba transliteracije i transfonemizacije (transkripcije), pohrvaćivanje. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 15. Prevođenje frazema. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.

Ishodi učenja
 1. razlikovati specifičnosti prevođenja različitih tipova tekstova i specifičnosti različitih vrsta prevođenja
 2. planirati i izvoditi proces pismenog prevođenja tekstova različitih rodova, žanrova i stilova s ukrajinskoga jezika na hrvatski i obrnuto
 3. primijeniti književnoznanstvena znanja u procesu prevođenja djela koja pripadaju različitim književnim rodovima
 4. definirati probleme u prevoditeljskom procesu i pronalaziti rješenja odabirom odgovarajućih strategija prijevoda ovisno o vrsti prijevoda
 5. procijeniti potrebu i odabrati odgovarajući oblik cjeloživotnog usavršavanja
Metode podučavanja
Metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. Київ: Юніверс, 2002.
 2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця. «Нова Книга», 2001.
 3. Ivir, Vladimir. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar "Karlovačka gimnazija" Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu, 1984.
 4. Transliteracija i transkripcija stranih imena. Ukrajinski u: Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska, 2007.
Dopunska literatura
 1. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ: Факт. – Наш час, 2006.
 2. Fuderer, T., Šimičić, N. Transformacije u prijevodu pripovijetke M. Jergovića "Krađa" s hrvatskoga jezika na ukrajinski. U: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. Zagreb, 2013, str. 209–221.
 3. Fuderer, T., Kovačec, P. До питaння укрaїнсько-хорвaтської кирилично-лaтиничної трaнслітерaції. U: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića Zagreb, 2016, str. 291–302.
 4. Popović, M., Trostinska, R. O međujezičnoj hrvatsko-ukrajinskoj homonimiji. U: Zagreb: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 24, 1989, str. 71–80.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij