Naziv
Prevođenje s latinskoga
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51430
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij nudi teorijski uvod i praktično iskustvo prevođenja različitih proznih tekstova na latinskom. Na predavanjima će studenti upoznati osnovne probleme, teorije i terminologiju prevođenja. Za svaki seminar studenti će pripremati prijevodne zadaće, da bi o njima raspravljali na satu. Poseban će naglasak biti na grupnom radu, te razvijanju prevodilačkih vještina, kao što su pronalaženje resursa / konzultiranje sličnih tekstova; sastavljanje praktično orijentiranih terminoloških popisa; dnevnik prevođenja i drugi načini dokumentiranja prevodilačkih procedura i rješenja. Procjenjivanjem vrijednosti vlastitih i tuđih prijevoda razvijat će svoj književni i jezično-kulturni senzibilitet.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija i ciljeva
 2. Usporedba prijevoda
 3. Analiza prijevoda
 4. Osnove teorije prevođenja, problemi prijevoda s latinskoga
 5. Od međuprijevoda do hrvatskog teksta
 6. Kritika rječnika
 7. Od doslovnog do slobodnog prijevoda
 8. Kritika prijevoda 1
 9. Kritika prijevoda 2
 10. Prevođenje sintagmi
 11. Prevođenje rečenica
 12. Prevođenje odlomaka
 13. Prevođenje stila
 14. Primjena stečenih vještina i znanja
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. Pokazati svoje razumijevanje latinskog teksta prijevodom teksta na hrvatski.
 2. Pokazati vladanje književnim hrvatskim jezikom stvaranjem jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda, prihvatljivog za objavljivanje.
 3. Kritikom tuđeg prijevoda pokazati razumijevanje teorije prevođenja, osobito prevođenja s latinskog
Metode podučavanja
jezična nastava; samostalan rad i izrada tjednih zadaća; grupni rad na zajedničkom projektu; prevođenje; priprema zadanih tekstova, procjena tuđeg i vlastitog rada.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u radu (20%).
Prijevod zadanih odjeljaka (udio u zajedničkim projektima; 55%).
Završni samostalni prijevod djela s popisa (25%).

Obavezna literatura
 1. Tekstovi i ostali radni materijali (dijele se tijekom nastave)
 2. Čitanka za Prevođenje s latinskoga
Dopunska literatura
 1. Baker, Mona, In Other Words: A Coursebook on Translation, Routledge, 1992.
 2. Diotti, Angelo, Labor limae : Versioni latine con guida alla traduzione. Per il triennio delle scuole medie superiori, Torino: Società editrice internazionale, 1992.
 3. Marouzeau, Jules, La traduction du latin : conseils pratiques, Paris: Societe d'edition "Les Belles Lettres", 1951.

Obavezan predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar