Naziv
Primjena računala u psihologiji
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184951
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati polaznike s mogućnostima korištenja informatičke tehnologije u znanstvenoj i primijenjenoj psihologiji (računalna primjena testova; provedba anketa putem interneta; primjena računala u edukaciji i nastavi; primjena računala pri radu s osobama s posebnim potrebama i psihološkom savjetovanju; primjena računala u istraživanjima i dr.). Kroz nastavu polaznici će kritički vrednovati prednosti i ograničenja uporabe suvremene tehnologije u psihologiji te se osposobiti za odabir prikladne tehnologije i programa u provedbi psihologijskih istraživanja, nastavi i različitim područjima primijenjene psihologije
Sadržaj
 1. Primjena računala u psihodijagnostici: testiranje putem računala, mogućnosti zadavanja podražaja; dodatne informacije dostupne računalnom primjenom testa i njihova psihometrijska vrijednost - 1. dio
 2. Primjena računala u psihodijagnostici: testiranje putem računala, mogućnosti zadavanja podražaja; dodatne informacije dostupne računalnom primjenom testa i njihova psihometrijska vrijednost - 2. dio
 3. Ekvivalentnost klasičnih i računalnih testova
 4. Kompjutersko adaptivno testiranje (CAT);
 5. Anketiranje putem računala; primjena informatičke tehnologije pri provođenju ankete; (pr. Limesurvey, SurveyMonkey, CATI sustav i dr.); metodološki problemi pri provedbi on-line istraživanja - 1. dio
 6. Anketiranje putem računala; primjena informatičke tehnologije pri provođenju ankete; (pr. Limesurvey, SurveyMonkey, CATI sustav i dr.); metodološki problemi pri provedbi on-line istraživanja - 2. dio
 7. Primjena računala pri provedbi intervjua i analize ponašanja (digitalni trag)
 8. Primjena računala u edukaciji i nastavi (e-učenje), programirano učenje pomoću računala, sustavi za - učenje na daljinu, multimedijska prezentacija; sustavi za provjeru znanja;
 9. Primjena računala pri radu s osobama s posebnim potrebama; programi za slijepe i slabovidne osobe;
 10. Primjena računala u području psihologijskog savjetovanja i terapije;
 11. Primjena računala pri provođenju eksperimenta;
 12. Pregled specifičnih programskih aplikacija s primjenom u psihologijskim istraživanjima (psihometrija, metodologija, učenje)
 13. Ekspertni sustavi i umjetna inteligencija;
 14. Pregled nekih specifičnih psihologijskih sadržaja na internetu
 15. Perspektive razvoja primjene suvremene digitalne tehnologije u psihologiji

Ishodi učenja
 1. Navesti i kritički vrednovati mogućnosti primjene računala i suvremenih tehnologija u znanstvenoj i primijenjenoj psihologiji
 2. Opisati mogućnosti primjene računalne tehnologije u psihodijagnostici te analizirati mogućnosti uporabe dodatnih informacija koje omogućuje računalna primjena testova
 3. Opisati mogućnosti primjene računalne tehnologije u području psihologijskog savjetovanja i terapije, psihologiji obrazovanja te provedbi istraživanja
 4. Vrednovati različite sustave za prikupljanje podataka putem interneta te izraditi jednostavnu aplikaciju za provedbu ankete te identificirati metodološke faktore koji mogu utjecati na valjanost prikupljanja podataka putem interneta
 5. Opisati mogućnosti i prednosti računala pri radu s osobama s posebnim potrebama
 6. Opisati perspektive primjene ekspertnih sustava i umjetne inteligencije u psihologiji
Metode podučavanja
1 sat predavanja i 1 sat vježbi koje uključuju samostalni rad na računalu, te demonstracije
primjene računala u psihologiji. Pored toga dio nastave bi se odvijao korištenjem WEB
stranice kolegija, koji bi uključivao samostalni rad studenata, te kontinuirano praćenje
njihovih aktivnosti tokom semestra
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja uključuje završni pismeni ispit, te aktivnosti tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Ljubotina, D., Pavlin-Bernardić, N., Salkičević, S. (Ur.) (2015). Metodološki aspekti računalne primjene testova, FF press, Zagreb
 2. Maarse, F.J., Akkerman, A.E., Brand, A.N., Muldre, I.J.M (2006). Clinical assessment, computerized methods, and instrumentation. Swets & Zeitlinger Publishers, Lisse.
 3. Marks, I.M. & Cavanagh, K(2007). Hands-on Help: Computer-aided Psychotherapy (Maudsley Series). Psychology Press, New York.
 4. Van der Linden,W.J., Glas, C.A.W. (2000.) Computerized Adaptive Testing: Theory and Practice. Assessment Systems Corporation.
Dopunska literatura
 1. Luiselli, J.K., Fischer, A.J. (2016). Computer-assisted and web-based innovations in psychology,special education, and health. Elsevier, Amsterdam.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar