Naziv
Proces usvajanja drugog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125319
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima da steknu uvid u temeljne vidove procesa usvajanja talijanskoga kao drugog jezika
Sadržaj
 1. Definizione dell’area di studio; Teorie della linguistica acquisizionale e quadro storico;
 2. Definizione dei termini,; Modalità di apprendimento/ acquisizione
 3. Concetto di interlingua; Principali modelli sull’acquisizione di L2
 4. Sequenze di acquisizione ; Ruolo dei fattori linguistici: il ruolo di L1 e altre lingue, transfer
 5. Ruolo dei fattori extralinguistici; età, ipotesi del periodo critico
 6. Ruolo dei fattori individuali motivazione, ansieta'
 7. Ruolo dei fattori extralinguistici: fattori affettivi, differenze individuali, attitudine e stili cognitivi
 8. Ruolo del contesto sociale; input e interazione
 9. Comunicazione nella L2 e strategie comunicative
 10. Approcci all’acquisizione di L2 in classe
 11. Strategie di apprendimento
 12. Seminarski radovi
 13. Seminarski radovi
 14. Seminarski radovi
 15. Seminarski radovi

Ishodi učenja
 1. objasniti sličnosti i razlike u usvajanju prvog, drugog i stranog jezika
 2. objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja
 3. objasniti pojam i obilježja međujezika i načela njegova razvoja
 4. objasniti temeljne postavke nekoliko ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika
 5. kritički analizirati i prezentirati rezultate vlastitih istraživanja ili relevantnih istraživanja provedenih u hrvatskom i međunarodnom kontekstu
 6. odrediti pojmove prvi, drugi, strani jezik
Metode podučavanja
Predavanja, grupne diskusije, kritička analiza, prikaz i prezentacija dosadašnjih znanstvenih istraživanja.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje seminarskih radova prema unaprijed utvrđenim kriterijima dostupnim na Omegi.
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Pallotti G. (1998) La seconda lingua, Bompiani, Milano
 2. Chini M., (2005) Che cos è la linguistica acqusizionale, Carocci, Roma
 3. Medved Krajnović M. (2010) Od jednojezičnosti do višejezičnosti, Leykam International, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Mihaljević Djigunović, J. (1998) Afektivni faktori u učenju stranoga jezika, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998) Strah od stranoga jezika, Naklada Ljevak, Zagreb
 3. Balboni P., (1999), Educazione bilingue, Guerra, Perugia
 4. Vilke, M. (1991) Vaše dijete i jezik, Školska knjiga, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar