Naziv
Projektiranje informacijskih sustava
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117594
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij će upoznati studente sa različitim konceptima, principima i fazama projektiranja i analiziranja informacijskih sustava. Studenti će naučiti definirati zahtjev i odrediti granice informacijskog podsustava. Upoznat će ulogu različitih korisnika u projektiranju informacijskog sustava, osnove modeliranja procesa i logičkog oblikovanja baza podataka. Bit će prikazani životni ciklusi i faze razvitka informacijskog sustava. Posebna pozornost posvetit će se upoznavanju studenata s pisanjem dokumentacije. Studenti će upoznati različite metode, alate i tehnike koje se koriste pri sistemskoj analizi i dizajniranju.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Osnove upravljanja projektima
 3. Arhitektura sustava
 4. Mrežna infrastruktura
 5. Sigurnost informacijskih sustava
 6. Baze podataka
 7. 1. KOLOKVIJ
 8. Prikupljanje zahtjeva i analiza
 9. Oblikovanje funkcija i procesa
 10. Razvoj softvera
 11. Razvoj softvera i testiranje
 12. Uvođenje u primjenu i održavanje sustava
 13. 2. KOLOKVIJ
 14. --
 15. --

Ishodi učenja
 1. definirati osnovne pojmove, modele i oblike ciklusa projektiranja informacijskog sustava
 2. prikazati vrste i namjenu modela razvoja i projektiranja informacijskog sustava
 3. opisati metode i tehnike za analizu i dizajniranje informacijskih sustava
 4. upotrijebiti alate za analiziranje i dizajniranje informacijskih sustava
 5. Razvijati usluge i programe za korisnike
 6. Planirati i voditi stručne projekte
 7. Analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
 8. Vrednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu
 9. Upravljati složenim informacijskim sustavima
 10. Sintetizirati, integrirati i predlagati primjenu informatičkih, informacijskih i logičkih modela u procesu jezičnog inženjeringa, računalne obrade jezika, leksikografije i strojnog i strojno potpomognutog prevođenja
 11. Sudjelovati i osmišljavati koncepciju i vođenje informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
Metode podučavanja
Predavanja
Vježbe
Praktičan rad
Projektni rad
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit
Provjera praktičnih vještina
Izrada projektnog rada

Obavezna literatura
 1. J. A. Hoffer, J. F. George, J. S. Valacich: Modern Systems Analysis and Design, 3/e, Prentice Hall College Div, 2001
 2. Martin, J.: Information Engineering II - Planning and Analisys, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NY 1990.
 3. J. L. Whitten, L. D. Bentley, K. C. Dittman: Systems Analysis & Design Methods, 5/e, McGraw-Hill Higher Education, 2000
 4. Zwass, V. Foundations of Information systems, McGraw-Hill, Boston, 1998.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij