Naziv
Psihički poremećaji - etiologija i dijagnostika
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
118181
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je osposobiti studente za preispitivanje različitih etioloških objašnjenja psihičkih poremećaja, i odabir odgovarajućih psihodijagnostičkih tehnika u njihovom razlikovanju, te steći uvid u rad kliničkog psihologa u različitim kontekstima
Sadržaj
 1. Etiološki modeli u razumijevanju psihičkih poremećaja (biološki, psihološki i socijalni)
 2. Psihodijagnostika – proces temeljen na znanstvenim činjenicama?
 3. Ograničenja psihodijagnostičkog procesa
 4. Etiologija i dijagnostika anksioznih poremećaja i poremećaja iz OKP spektra
 5. Posjet psihoterapijskom savjetovalištu
 6. Etiologija i dijagnostika ovisnosti
 7. Posjet ustanovi za liječenje ovisnosti
 8. Psihički poremećaji u djece
 9. Posjet dječjoj psihijatrijskoj bolnici
 10. Etiologija i dijagnostika shizofrenije
 11. Posjet forenzičkom odjelu psihijatrijske bolncie
 12. Etiologija i dijagnostika poremećaja raspoloženja
 13. Posjet ustanovi za smještaj bolesnika s kroničnom shizofrenijom i ostalim psihotičnim poremećajima
 14. Etiologija i dijagnostika poremećaja ličnosti
 15. Posjet zatvorskoj bolnici

Ishodi učenja
 1. usporediti različita etiološka objašnjenja psihičkih poremećaja (anksioznih, depresivnih, shizofrenih, seksualnih poremećaja, poremećaja ličnosti, ovisnosti)
 2. izabrati odgovarajući etiološki model pojedinog poremećaja i svoj odabir poduprijeti relevantnim znanstvenim dokazima
 3. dizajnirati proces kliničke procjene psihičkih poremećaja temeljen na znanstvenim činjenicama
 4. provesti cjelovitu kliničku procjenu, te interpretirati klijentu nalaze na razumljiv način
 5. opisati i usporediti rad kliničkih psihologa u različitim kontekstima (bolničkom, ambulantnom, forenzičkom, savjetovališnom)
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Begić, D. (2011). Psihopatologija. Zagreb:Medicinska naklada
 2. Američka psihijatrijska udruga (2013): DSM-5 Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje, Jastrebarsko:Naklada Slap
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar