Naziv
Psiholingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
128207
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje znanja o procesima učenja jezika, upotrebljivih i u nastavi stranog jezika. Upoznavanje interdisciplinarnog pristupa lingvistici i pripadajuće metodologije, razvijanje sposobnosti kritičkog pristupa čitanju stručnih (i znanstvenih tekstova); razvijanje sposobnosti samostalnog i argumentiranog zaključivanja na temelju stečenih znanja (seminarski oblik rada)
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Jezik i spoznaja
 3. Mentalni leksikon i gramatičko znanje
 4. Jezična produkcija
 5. Jezično razumijevanje
 6. Neurobiološka podloga jezičnog usvajanja
 7. Teorije jezičnog usvajanja
 8. Predverbalna komunikacija
 9. Usvajanje gramatike
 10. Usvajanje morfologije i sintakse
 11. Rani rječnik
 12. Uloga ulaznog jezika
 13. Individualne razlike
 14. Jezična patologija
 15. Višejezičnost

Ishodi učenja
 1. Objasniti procese jezične obrade (prema aktualnim spoznajama)
 2. Kritički čitati znanstvene tekstove iz područja psiholingvistike
 3. Povezati stečena znanja s postupcima poučavanja
 4. Praktično primijeniti jednostavne eksperimentalne psiholingvističke metode
Metode podučavanja
Predavanja; diskusija; tutorijal za izradu manjeg istraživanja koje uključuje planiranje i provedbu eksperimenta te interpretaciju podataka. Metodologija istraživanja je raznovrsna: upitnik, psiholingvistički eksperiment, korpusno istraživanje.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad u kojemu su predstavljeni rezultati vlastitog istraživanja.

Obavezna literatura
 1. Szagun, G. (2006): Sprachentwicklung beim Kind, München/Weinheim: Beltz
 2. Höhle, B. (2010): Psycholinguistik. Berlin: Akademie Verlag
Dopunska literatura
 1. Traxler, M. J. (2011): Introduction to Psycholinguistics. Chichester: Wiley-Blackwell

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij