Naziv
Psihologija glazbe
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
77850
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s područjem psihologije glazbe.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Područje psihologije glazbe
 3. Porijeklo i funkcija glazbe
 4. Percepcija
 5. Tjelesne reakcije na glazbu
 6. Emocionalne reakcije na glazbu
 7. Glazba i mozak
 8. Glazba i razvoj
 9. Kognitivne sposobnosti
 10. Ličnost
 11. Uloga glazbe u svakodnevnom životu
 12. Glazbene preferencije
 13. Glazba i potrošačko ponašanje
 14. Glazba i zdravlje
 15. Završni susret

Ishodi učenja
 1. Analizirati povijesni razvoj i teorijske sustave različitih grana psihologije te objasniti njezinu znanstvenu utemeljenost.
 2. Protumačiti temeljne psihičke procese, osobine i sposobnosti (percepcija, pamćenje, učenje, motivacija, emocije, ličnost, inteligencija, socijalno ponašanje), te njihove neurobiološke osnove i mehanizme razvoja.
 3. Kritički prosuđivati znanstvene spoznaje iz psihologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina.
 4. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji.
 5. Kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Seminarski radovi, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Hallam, S., Cross, I. & Thaut, M. (Eds.) (2009). The Oxford Handbook of Music Psychology. Oxford University Press. (odabrana poglavlja).
 2. Hodges, D. A. & Sebald, D. C. (2011). Music in the human experience. New York: Routledge.
 3. Hallam, S., Cross, I. & Thaut, M. (Eds.) (2016). The Oxford Handbook of Music Psychology (2nd Edition). Oxford University Press. (odabrana poglavlja)
 4. Hodges, D. & Sebald, D. C. (2020). Music in the human experience: An introduction to music psychology (2nd Edition). Routledge. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Butković, A. (2015). Utjecaj glazbe na doživljaj prostora i potrošačko ponašanje. U: M. Tonković Grabovac, U. Mikac i T. Vukasović Hlupić (ur.), PsihoFESTologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (str. 167-169). Zagreb: FF press.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar