Naziv
Psihologija kao znanost i struka
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
1
Šifra
35825
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15

Cilj
Kolegij ima cilj upoznati studente s temeljnim obilježjima psihologije kao prirodne i društvene znanstvene discipline, pri cemu je naglasak na pregledu i informaciji, a ne na prikazivanju podrucja «u dubinu». Svrha kolegija je i detaljnije informirati studente o studiju i
psihologiji kao struci, te im dati opći uvid u neka temeljna područja i znanja iz psihologije, što će im omogućiti lakše snalaženje u studiju.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i upoznavanje sa studentima i ciljevima kolegija.
 2. Uvod u psihologiju kao znanost i struku.
 3. Metode psihologije.
 4. Biološki temelji psihologije.
 5. Osjeti i percepcija.
 6. Svijest i stanja svijesti.
 7. Učenje i pamcenje. Inteligencija.
 8. Mišljenje i govor.
 9. Motivacija i emocije.
 10. Ličnost.
 11. Razvojna psihologija.
 12. Psihički poremećaji i terapija.
 13. Stres i zdravlje.
 14. Socijalna psihologija: odnos pojedinca i socijalne okoline.
 15. Primjena psihologije u različitim područjima života.

Ishodi učenja
 1. Nakon položenog ispita student će znati nabrojati područja u psihologiji.
 2. Nakon položenog ispita student će znati nabrojati različite istraživačke metode u psihologiji.
 3. Nakon završenog kolegija student će znati opisati osnovne teorije i modele u različitim područjima psihologije.
 4. Nakon položenog ispita student će znati usporediti različite istraživačke metode u psihologiji.
Metode podučavanja
Koncentrirana predavanja. Rasprava.
Metode ocjenjivanja
Pismeni kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Bratko, D.(2001). Psihologija. Profil.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar