Naziv
Psihologija potrošačkog ponašanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142680
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj ovog kolegija je: upoznati pojam potrošačkoga ponašanja i njegova značenja za pojedince i organizacije; razmotriti metode i tehnike istraživanja potrošačkoga ponašanja; upoznati glavne psihologijske odrednice potrošačkoga ponašanja; razmotriti glavne utjecaje na proces potrošačkog odlučivanja te upoznati se s modelima, postupcima i rezultatima promotivnih aktivnosti
Svrha ovoga kolegija jest upoznati studente s još jednim područjem primjene psihologijskih spoznaja i pružiti im neka osnovna znanja koja će povećati njihovu praktičnu profesionalnu iskoristivost nakon diplomiranja.
Sadržaj
 1. Definicija psihologije potrošačkog ponašanja
 2. Percepcija i potrošačko ponašanje
 3. Učenje i pamćenje i potrošačko ponašanje
 4. Motivacija i potrošačko ponašanje
 5. Projektiranje istraživanja tržišta 1
 6. Projektiranje istraživanja tržišta 2
 7. Ličnost, životni stilovi i potrošačko ponašanje;
 8. Stavovi i potrošačko ponašanje
 9. Utjecaj grupe na potrošačko ponašanje
 10. Potrošačko donošenje odluka
 11. Psihologijski aspekti promocije
 12. Osmišljavanje promocije 1
 13. Osmišljavanje promocije 2
 14. Upravljanje robnim markama 1
 15. Upravljanje robnim markama 2

Ishodi učenja
 1. Definirati potrošačko ponašanje i opisati kakvu važnost ima psihologija u njegovom razumijevanju
 2. Objasniti glavne psihologijske odrednice potrošačkog ponašanja
 3. Opisati proces potrošačkog odlučivanja i nabrojati čimbenike koji utječu na njega
 4. Demonstrirati kako se metode društvenih znanosti koriste u istraživanju tržišta
 5. Ilustrirati primjenu psihologijskih principa u promotivnim aktivnostima
 6. Kreirati projekt ispitivanja tržišta
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Studenti su vrednovani na temelju uspjeha u projektnim zadacima (30%), aktivnosti na nastavi i virtualnom seminaru (20%) i uspjeha u završnom testu (40%).

Obavezna literatura
 1. Galić, Z. i Erceg N. (2019.) Ja i novac: Psihologija novca i potrošnje. Zagreb: Štedopis
 2. Kotler, P., Wong, W., Saunders, J. i Armstrong, G. (2006). Osnove marketinga. Zagreb: Mate d.o.o. (poglavlja 9. i 17.)
 3. Schiffman, L. G. i Kanuk L. L. (2007). Consumer behavior. Upper Saddle River: Prentice Hall (poglavlja 1., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.).
Dopunska literatura
 1. Cialdini, R. B. (2007). Utjecaj: znanost i praksa. Zagreb: Mate d.o.o.
 2. Thaler, R.H. & Sunstein C.R. (2009). Poticaj: Moguće je donositi bolje odluke o zdravlju, bogatstvu i sreći. Planetopija.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar