Naziv
Psihologija religioznosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51236
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti će steći osnovana znanja o psihološkim značajkama religioznosti, koje će moći koristiti u različitim profesionalnim područjima rada, a posebno je važno za psihologe koji pružaju neposrednu psihološku pomoć.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Objasniti psihologijske temelje religioznosti.
  2. Opisati psihološke dimenzije religioznosti djece, mladih i odraslih.
  3. Raspraviti odnos religioznosti i duševnog zdravlja.
  4. Razlikovati zdravu i nezdravu religioznost.
  5. Usporediti različite psihologijske pristupe mjerenju religioznosti.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Studenti se ocjenjuju na temelju seminarskog rada (20%) i uspjeha na pismenom ispitu (80%).

Obavezna literatura
  1. Ćorić, Š. Š. (2002). Psihologija religioznosti. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
  1. Spilka, B., Hood, R. W. Jr. & Gorsuch, R. L. (1985). The psychology of religion: An empirical approach. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.
  2. Ćorić, Š. Š. (2006). Zdrava i nezdrava religioznost. Mostar- Zagreb: FRAM-ZIRAL – Glas koncila.

Izborni predmet na studijima
  1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar