Naziv
Psihologija roda i spola
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
80915
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Objasniti ulogu roda u doživljavanju i ponašanju pojedinaca u različitim životnim razdobljima i u različitim područjima života. Studenti će razlikovati teorijske pristupe tumačenju roda i moći će primijeniti odgovarajuće metode i tehnike u istraživanjima rodne problematike. Studenti će moći prepoznati i uvažavati rodne i spolne specifičnosti u različitim područjima rada psihologa: u obrazovanju, radnoj organizaciji, pružanju psihosocijalne pomoći.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegiji i obaveze studenata. Povijest borbe za ženska prava. Istraživanje rodne diskriminacije u RH.
 2. Definicije glavnih pojmova.
 3. Razlike između muškaraca i žena.
 4. Teorijska objašnjenja rodnih razlika. Prednosti i nedostaci svakog teorijskog pristupa.
 5. Socijalizacija rodnih uloga.
 6. Seksualna orijentacija i seksualni identitet. Položaj homoseksualnih osoba u Hrvatskoj.
 7. Rodni stereotipi.
 8. Metodologija istraživanja. Primjeri mjernih instrumenata.
 9. Uloga medija u stvaranju i održavanju rodnih uloga i stereotipa. Psihološki mehanizmi u podlozi medijskog utjecaja.
 10. Prezentacije grupnih seminara koji analiziraju ulogu različitih medijskih utjecaja (informativne emisije; igrani filmovi i serije; dječji program, crtići, filmovi; reklame; videoigrice; časopisi).
 11. Rod i spol u obrazovanju. Neravnopravni tretman muškaraca i žena u obrazovanju i školstvu.
 12. Rod i spol u obitelji. Neravnopravni tretman muškaraca i žena u obitelji.
 13. Rod i spol na poslu/tržištu rada. Neravnopravni tretman muškaraca i žena na poslu/tržištu rada.
 14. Implikacije spoznaja o rodu i spolu za rad psihologa u praksi. Prezentacija grupnih uradaka i završna rasprava o rodnoj osjetljivosti.
 15. Strategije smanjivanja rodnih predrasuda/diskriminacije – prezentacija radionica.

Ishodi učenja
 1. Razlučiti područja/specifična obilježja u kojima su pokazane značajnije/veće razlike između muškaraca i žena.
 2. Kritički prosuđivati istraživački pristup koji naglašava rodne razlike.
 3. Objasniti, usporediti i evaluirati glavne teorijske pristupe objašnjenju razlika između muškaraca i žena.
 4. Kritički prosuđivati i odabrati prikladne instrumente za ispitivanje rodnih stereotipa i stavova, te rodnih uloga.
 5. Objasniti mehanizme razvoja i održavanja rodnih uloga i stereotipa, te procijeniti mogućnosti djelovanja na smanjivanje rodnih stereotipa.
 6. Raščlaniti psihološke mehanizme kojima mediji oblikuju sliku o muškarcima i ženama.
 7. Odrediti ključna područja rodne problematike u obrazovanju, obitelji i na poslu/tržištu rada, s posebnim naglaskom na implikacijama za praktični rad psihologa.
 8. Kreirati edukaciju s ciljem povećanja rodne osjetljivosti za laike/stručnjake u praksi.
Metode podučavanja
Ex-catedra predavanja.
Grupne rasprave i interakcija sa studentima.
Seminari
Individualni i grupni domaći uratci.
Metode ocjenjivanja
Pismeni kolokvij.
Ocjene iz domaćih uradaka
Ocjena iz individualnog seminara
Ocjena iz grupnog seminara
Ocjena iz grupne prezentacije
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Archer, J. i Lloyd, B. (2002). Sex and Gender. Cambridge University Press.
 2. Lippa, R. A. (2005). Gender - Nature and Nurture. Lawrence Erlbaum Associates.
 3. Rogers, W. S. i Rogers, R. S. (2001). The Psychology of Gender and Sexuality. Open University Press.
 4. Eagly, A. H., Beall, A. E. i Sternberg, R. J. (2004). The Psychology of Gender. Guilford Press .
Dopunska literatura
 1. Canary, D. J. i Emmers-Sommer, T. M. (1997). Sex and gender differences in personal relationships. he Guilford Press.
 2. Gilligan, C. (1993). In a different voice. Harvard University Press.
 3. Lips, H. M. (2006). A New Psychology of Women – gender, culture, and ethnicity. McGraw Hill.
 4. Oosten, N. van i Vlugt, I. van der (2004). Rod i spol u psihosocijalnom radu. Društvo za psihološku pomoć.
 5. Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar