Naziv
Psihologija roditeljstva
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
118183
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
30

Cilj
Primijeniti znanje o teorijskim pristupima i istraživačkim rezultatima u području psihologije roditeljstva u kreiranju i provedbi projekata usmjerenih na podršku roditeljstvu.
Sadržaj
 1. Karakteristike djeteta kao determinante roditeljskog ponašanja
 2. Motivacija za roditeljstvo, tranzicija u roditeljsku ulogu i faze roditeljstva
 3. Specifičnosti roditeljstva s djetetom dojenačke dobi
 4. Specifičnosti roditeljstva s djetetom predškolske dobi
 5. Specifičnosti roditeljstva s djetetom rane školske dobi
 6. Specifičnosti roditeljstva s djetetom adolescentne dobi
 7. Roditelji i odrasla djeca
 8. Roditeljstvo u specifičnim okolnostima (maloljetni roditelji, jednoroditeljske i rekonstituirane obitelji, homoseksualni roditelji, roditelji djece atipičnog razvoja, udomiteljstvo, posvojenje)
 9. Struktura roditeljstva i individualne razlike u roditeljstvu.
 10. Subjektivni doživljaj roditeljstva
 11. Procjenjivanje roditeljskog ponašanja i doživljaja roditeljstva
 12. Modeli roditeljskog utjecaja na dijete. Preventivni i intervencijski programi u području roditeljstva.
 13. Modeli determinanti roditeljskog ponašanja
 14. Karakteristike roditelja kao odrednice roditeljskog ponašanja
 15. Kontekstualni činitelji roditeljstva

Ishodi učenja
 1. Kreirati, provoditi i evaluirati znanstveno utemeljene preventivne i intervencijske programe namijenjene podršci roditeljstvu i povećanju kvalitete odnosa roditelj-dijete
 2. Analizirati specifičnosti roditeljstva u različitim fazama i okolnostima
 3. Kritički evaluirati transakcijske odnose između roditelja, djeteta i konteksta u kojima se nalaze
 4. U pružanju podrške roditeljima imati u fokusu prava i najbolje interese djeteta
Metode podučavanja
Predavanja i društveno korisno učenje
Metode ocjenjivanja
Znanje o teorijama i istraživanjima u području psihologije roditeljstva ocjenjuje se pismenim i usmenim ispitom. Projekti koji se provode metodom društveno korisnog učenja vrednuju se na temelju studentskih dnevnika rada i izvještaja o napretku i ishodima projekta.

Obavezna literatura
 1. Holden, G. W. (2010). Parenting: A dynamic perspective. London, UK: SAGE.
Dopunska literatura
 1. Bornstein, M.H. (2002). Handbook of parenting. Vol. 1-5. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 2. Noviji izvorni znanstveni radovi

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar