Naziv
Psihologija seksualnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
131607
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Stjecanje kompetencija za razumijevanje složenosti područja psihologije ljudske seksualnosti.
Sadržaj
 1. Definiranje ljudske seksualnosti
 2. Povijest, perspektive i istraživanja seksualnosti
 3. Biopsihosocijalni pristup seksualnosti
 4. Seksualna ponašanja i seksualni stavovi
 5. Ciklus seksualnog odgovora
 6. Seksualnost, ljubav i intimnost
 7. Razvoj seksualnosti od dječje dobi do starosti
 8. Seksualna orijentacija, transpolonost/transrodnost
 9. Stigmatizacija seksualnih manjina
 10. Pojam normalnosti u seksualnosti, pojam seksualnog zdravlja, očuvanje seksualnog zdravlja
 11. Seksualni problemi i poremećaji kod žena
 12. Seksualni problemi i poremećaji kod muškaraca
 13. Rizična i preventivna seksualna ponašanja
 14. Seksualne tegobe kod psihičkih i tjelesnih poremećaja i bolesti
 15. Osobitosti savjetovanja seksualnih problema i tretmana seksualnih poremećaj

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne teorije i modele koje doprinose objašnjenju ljudske seksualnosti.
 2. Razlikovati osnovni, ali i modificirane pristupe razumijevanju ciklusa seksualnog odgovora.
 3. Objasniti sličnosti i razlike u seksualnom ponašanju i doživljavanju te stavovima.
 4. Kritički analizirati rodne i dobne specifičnosti seksualnog ponašanja te njihove promjene kroz generacije.
 5. Diskutirati o razlikama u pojmovima ljubavi i intimnosti u seksualnosti.
 6. Navesti i razumjeti rizična seksualna ponašanja.
 7. Opisati i razlikovati kliničke slike kvantitativnih i kvalitativnih poremećaja seksualnog nagona.
 8. osvijestiti važnost razvijanja edukacijskih programa i savjetovanja u području seksualnosti.
Metode podučavanja
predavanja, diskusije, seminari, praktične vježbe
Metode ocjenjivanja
izlaganje seminara, aktivnost na nastavi, rezultat na ispitu znanja

Obavezna literatura
 1. Masters, W. H., Johnson, V. E., & Kolodny, R. C. (2007). Ljudska seksualnost. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Arbanas, Goran (2021). Uvod u seksualnu medicinu Udžbenik za studente i liječnike, Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar