Naziv
Psihoterapijski pravci
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
117746
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s općim načelima psihoterapijskih i savjetodavnih aktivnosti te s teorijskim i praktičnim osnovama najvažnijih pravaca u psihoterapiji i psihološkom savjetovanju.
Sadržaj
 1. Općenito o kliničkim intervencijama
 2. Psihoanalitička terapija
 3. Egzistencijalistička terapija i terapija usmjerena na klijenta
 4. Geštalt terapija
 5. Transakcijska analiza
 6. Realitetna terapija
 7. Bihevioralna terapija
 8. Kognitivno-bihevioralna terapija
 9. Feministička terapija
 10. Sistemska obiteljska terapija
 11. Integrativna terapija
 12. Prevencijske znanosti
 13. 10 osnovnih pitanja i odgovora o psihoterapiji
 14. Usporedba psihoterapijskih pravaca
 15. Terapijski pristupi u radu s traumatiziranom djecom

Ishodi učenja
 1. opisati načela psihoterapijskih i savjetodavnih aktivnosti te teorijske i praktične osnove najvažnijih pravaca u psihoterapiji i psihološkom savjetovanju
 2. razlikovati terapijske pravce prema njihovim osnivačima i najpoznatijim predstavnicima, teorijama i modelima ličnosti koje stoje u njihovoj osnovi, objašnjenjima nastanka psihičkih poremećaja i prema mehanizmima terapijskog djelovanja
 3. prepoznati kvalitete i manjkavosti pojedinih terapijskih pravaca u tretmanu određenih psihičkih teškoća
 4. prepoznati kako su psihoterapijski pravci utjecali jedan na drugoga
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Corey, G. (2004.). Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije, Naklada "Slap", Jastrebarsko.
 2. Glasser, W. (2000.) Teorija izbora : nova psihologija osobne slobode, Alinea, Zagreb Mirjana Zećirević.
 3. Nietzel, M.T., Bernstein, D.A. i Milich, R. (2002.). Uvod u kliničku psihologiju, Naklada "Slap", Jastrebarsko.
Dopunska literatura
 1. Corey, G. (2001.). Case approach to counseling and psychotherapy, Brooks/Cole, Belmont.
 2. Lojk, L. (2001.). Znanstvena utemeljenost realitetne terapije, Alinea, Zagreb
 3. Pervin, O.J. (1997.). Personality: Theory and research, John Wiley and Sons, New York.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar