Naziv
Rad u zajednici
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
42429
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Terenske vježbe
60

Cilj
Studenti će na temelju iskustva praktičnog rada u zajednici moći procijeniti stečene kompetencije i potrebu za njihovom nadogradnjom
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. učinkovito komunicirati sa stručnjacima i korisnicima psihosocijalnih usluga
  2. primijeniti stručna znanja i interpersonalne vještine u realnom životnom okruženju i novim nepredvidivim situacijama
  3. kritički prosuđivati vlastiti rad i potrebu za unaprjeđivanjem stručnih kompetencija
  4. primijeniti psihologijska etička načela u stručnom radu s korisnicima
  5. prezentirati javnosti značaj psihologije kao struke
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
  2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4. semestar