Naziv
Radionica kreativne nastave informatike
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
4
Šifra
117607
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Steći znanja i razviti vještine o digitalnim obrazovnim alatima
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Alati za izradu kvizova
 3. Alati za izradu mentalnih mapa
 4. Alati za izradu prezentacija
 5. Alati za izradu animacija
 6. Alati za izradu multimedijskih plakata
 7. Alati za izradu virtualne ploče
 8. Alati za križaljke, puzzle, vješala, osmosmjerke
 9. Alati za grafički dizajn
 10. Obrazovne društvene mreže
 11. Alati za online stvaranje knjiga/priča
 12. Alati za suradnju
 13. -
 14. -
 15. -

Ishodi učenja
 1. izraditi digitalni obrazovni materijal
 2. prezentirati temeljene karakteristike alata
 3. primijeniti primjeren alat u odabranoj nastavnoj jedinici
 4. Pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 5. Prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz područja te ih uključiti u nastavni plan i program
 6. Prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz podučja te ih uključiti u nastavni plan i program
 7. Navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 8. Objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
Metode podučavanja
Praktičan rad
Metode ocjenjivanja
Provjera praktičnih vještina

Obavezna literatura
 1. Deljac, S. Priručnik za nastavnike informatike od 5-8 razreda osnovne škole.Zagreb : Školska knjiga, 2005.
 2. Dryden,G, Vos, J. Revolucija u učenju: Kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb: Educa, 2001.
 3. Jensen, E.. Super-nastava : nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb : Educa, 2003.
Dopunska literatura
 1. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_22_436.html
 2. https://sysprint.hr/udzbenici/
 3. https://www.profil-klett.hr/informatika
 4. https://www.skolskiportal.hr/nastava/informatika/
 5. https://udzbenici.alfa.hr/informatika/

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij