Naziv
Radionica kreativne nastave povijesti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
2
Šifra
185379
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Studenti se osposobljavaju za kreativan pristup osmišljavanju nastave te za uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija.
Sadržaj
 1. Seminar posvećen analizi nastavne prakse i usavršavanju nastavničkih kompetencija. (15 sati)
 2. n
 3. h
 4. j
 5. n
 6. h
 7. b
 8. h
 9. n
 10. n
 11. m
 12. k
 13. k
 14. m
 15. h

Ishodi učenja
 1. Oblikovati nastavne aktivnosti koje su usmjerene prema razvijanju viših kognitivnih procesa.
 2. Oblikovati nastavne aktivnosti za učenike različitog uzrasta i različitih potreba i prioriteta.
 3. Kompetentno primjenjivati široki spektar nastavnih strategija i metoda u oblikovanju nastave povijesti.
 4. Razviti sposobnost analize i samoanalize nastave povijesti.
 5. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu.
Metode podučavanja
metoda čitanja i rada na tekstu, metoda demonstracije, metoda učenja prema modelu, metoda razgovora i diskusije, metoda rješavanja problema
Metode ocjenjivanja
Studenti prezentiraju pripremu za nastavni sat s kojom su imali imali_imaju izazova u usklađivanju ishoda, aktivnosti i vrednovanja. Grupnom diskusijom dolaze do sugestija za unaprjeđenje pripreme. Kao završni rad, studenti predaju originalnu i unaprjeđenu verziju pripreme. Vrednuje se njihovo pohađanje nastave, sudjelovanje u diskusijama te završmi rad. Ocjena je opisna.

Obavezna literatura
 1. S. Koren, Čemu nas uči povijest? Nastava povijesti, ideje o učenju/poučavanju i ishodi učenja, Zagreb: Profil, 2014.
 2. Marzano R.J., D.J. Pickering, J.E. Pollock, Nastavne strategije, Zagreb, 2006.
 3. L. Anderson (ur.), Poučavanje za učenje: priručnik za nastavnike usmje rene na postignuća, Thessaloniki, 2014
 4. Jensen E., Različiti mozgovi, različiti učenici. Kako doprijeti do onih do kojih se teško dopire
 5. S. Koren, „Što je danas metodika nastave povijesti? “, u Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu, ur. D. Milanović, A. Bežen, V. Domović, Zagreb, 201 3), 126-147.
 6. K. Jenkins, Promišljanje historije (Zagreb, 2008.)
 7. Službeni dokumenti (programi, pravilnici itd.), Udžbenici i priručnici za pripremanje nastave.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij