Naziv
Radionica kreativne nastave povijesti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
2
Šifra
184281
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Studenti se osposobljavaju za kreativan pristup osmišljavanju nastave te za uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija.
Sadržaj
 1. Seminar posvećen usavršavanju nastavničkih kompetencija za pripremu i izvođenje terenske nastave povijesti.
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .
 7. .
 8. .
 9. .
 10. .
 11. .
 12. .
 13. .
 14. .
 15. .

Ishodi učenja
 1. Oblikovati nastavne aktivnosti koje su usmjerene prema razvijanju viših kognitivnih procesa.
 2. Kompetentno primjenjivati široki spektar nastavnih strategija i metoda u oblikovanju nastave povijesti.
 3. Razviti sposobnost analize i samoanalize nastave povijesti.
 4. Pripremiti različite formate terenske nastave usmjerene na smisleno i aktivno učenje.
 5. Oblikovati terensku nastavu na mjestima stradanja i sjećanja u skladu sa međunarodnim preporukama i uzusima struke.
Metode podučavanja
metoda čitanja i rada na tekstu, metoda demonstracije, metoda učenja prema modelu, metoda rješavanja problema
Metode ocjenjivanja
Završni rad sastoji se od pripreme za nastavne sate koji se izvode u sklopu terenske nastave na mjestu stradanja i sjećanja i popratnog eseja u kojem se objašnjavaju obrazovni i didaktički izbori. Ocjena završnog rada je opisna.

Obavezna literatura
 1. S. Koren, Čemu nas uči povijest? Nastava povijesti, ideje o učenju/poučavanju i ishodi učenja, Zagreb: Profil, 2014.
 2. L. Anderson (ur.), Poučavanje za učenje: priručnik za nastavnike usmje rene na postignuća, Thessaloniki, 2014.,
 3. Holokaust u nastavi. Priručnik za nastavnike, Zagreb, 2005.
 4. D. Trškan, „Terenski rad u nastavi povijesti – učenje metodom otkrivanja“, u: Povijest u nastavi 10/2007.
 5. Smjernice za poučavanje o holokaustu, Međunarodni savez za sjećanje na holokaust, Ministartsvo znanosti i obrazovanja. https://mzo.hr/hr/smjernice-za-poucavanje-o-holokaustu
 6. How to learn from a violent past? Teachers’ guidance for on-site learning at memory sites related to internment, EUROCLIO, 2015.
 7. Službeni dokumenti (programi, pravilnici itd.), Udžbenici i priručnici za pripremanje nastave.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij