Naziv
Ranokršćanska arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142622
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovog predavanja je upoznavanje studenata s ranokršćanskim arheološkim nasljeđem u rimskim provincijama i u Hrvatskoj u razdoblju nakon vladavine cara Konstantina i njegovih nasljednika. Na ovom kolegiju studenti će steći znanja o uzrocima i posljedicama proglašavanja kršćanstva jedinom dozvoljenom religijom u Carstvu.
Sadržaj
 1. Povijesna zbivanja u Carstvu od Valensove smrti do smrti Teodozija II.
 2. Društvene i umjetničke značajke vladavine Teodozija; +Teodozijeva arheološka baština u Konstantinopolu+ gospodarstvo + trgovina + kultura
 3. Sakralno graditeljstvo Teodozijevog doba u Carstvu 1.
 4. Sakralno graditeljstvo Teodozijevog doba u Carstvu 2.
 5. Sarkofazi Teodozijevog doba: tipologija i ikonografija
 6. Ikonografija mozaika crkve Sv. Pudencijane u Rimu
 7. Mozaici crkve Santa Maria Maggiore u Rimu
 8. Vladavina cara Justinijana (povijesna zbivanja + glavni akteri + gospodarstvo + kultura)
 9. Ranokršćanska baština Ravene 1.
 10. Ranokršćanska baština Ravene 2.
 11. Ilustracije, ikone, staklo, tekstil, bjelokost, grobnice, freske
 12. Ranokršćansko nasljeđe sjeverne Afrike (crkve + hodoćašća + samostani)
 13. Ranokršćanska arheologija istočne obale Jadrana nakon Solunskog edikta (Cunctos populos)
 14. Ranokršćanska arheologija jadranskih otoka u Hrvatskoj nakon Solunskog edikta (Cunctos populos)
 15. Uvod u bizantinsku arheologiju: Konstantinopol + povijest + topografija + umjetnost + kultura

Ishodi učenja
 1. Studenti mogu steći kompetencije kojima bi samostalno raspoznali ranokršćanske pokretne i nepokretne spomenika iz razdoblja vladavina Teodozija I i Justinijana Velikog
 2. Studenti će moći savladati metodologiju tumačenja ranokršćanskih prikaza
 3. Studenti mogu steći kompetencije o ranokršćanskog građi tog razdoblja s područja hrvatskih otoka i obale
 4. Studenti će steći kompetencije iz topografije sakralnih objekata toga razdoblja
 5. Studenti će moći samostalno interpretirati arheološku građu toga perioda
Metode podučavanja
Predavanja+PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Položen pismeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.

Obavezna literatura
 1. M. Sanader, Ranokršćanska arheologija. Od početaka do konstantinskog obrata, Zagreb 2016
 2. B. Brenk, Spätantike und frühes Christentum, Frankfurt am Main – Berlin – Wien 1977.
 3. Reiner Sörries: Christliche Archäologie compact. Ein topographischer Überblick: Europa - Asien - Afrika. Wiesbaden 2011
Dopunska literatura
 1. N. Cambi, Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija, u: N. Cambi (ur), Antika, Zagreb 2002, 205–311

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar