Naziv
Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170516
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovog kolegija je studentima pružiti uvid u ranokršćansku arheološku ostavštinu na prostoru Hrvatske, koji je prebogat lokalitetima i spomenicima iz tog nezaobilaznog antičkog razdoblja. Neki od njih predstavljaju nezaobilazne točke i u međunarodnom istraživanju određenih ranokršćanskih tema. To će se postići uz pomoć upoznavanja za predmet relevantnog arheološkog materijala, prije svega iz područja graditeljstva i arhitekture, a na temelju suvremenih teorijskih pristupa građi. Uz pomoć odabranih primjera studenti mogu upoznati i metodu tumačenja arheološke građe.
Sadržaj
 1. Uvod (predstavljanje kolegija: objašnjenje teme, ciljevi i kompetencije, predstavljanje izabrane literature)
 2. Povijesni pregled od početaka razvoja kršćanstva do Justinijana
 3. Vrste i namjene ranokršćanskih objekata u Rimskom Carstvu
 4. Dvojne crkve
 5. Arheološka svjedočanstva ranog kršćanstva u Saloni
 6. Ranokršćanska groblja
 7. Salonitanski sarkofazi
 8. Ranokršćanska arheološka građa u Istri
 9. Ranokršćanska arheološka građa na Primorju i Kvarnerskim otocima
 10. Ranokršćanska arheološka građa u Dalmaciji I
 11. Ranokršćanska arheološka građa u Dalmaciji II
 12. Ranokršćanska arheološka građa na dalmatinskim otocima
 13. Ranokršćanska arheološka građa u sjevernoj Hrvatskoj
 14. Arheološki pokretni nalazi ranokršćanskog karaktera
 15. Eusebius Sophronius Hieronymus

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati i interpretirati arheološka svjedočanstva ranokršćanske arhitekture i graditeljstva na području Hrvatske.
 2. Studenti će moći prepoznati i interpretirati ranokršćanske funeralne spomenike.
 3. Studenti će moći prepoznati, interpretirati i datirati ranokršćanske pokretne nalaze.
 4. Studenti će moći interpretirati ranokršćanske objekte i lokalitete u kontekstu promjena kulturnog krajolika u kasnoj antici na području Hrvatske.
 5. Studenti će moći interpretirati ranokršćanske lokalitete i pokretne nalaze s područja Hrvatske u kontekstu razvoja ranog kršćanstva na širem području Rimskog Carstva.
 6. Studenti će moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske.
 7. Studenti će moći moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
Metode podučavanja
Predavanja uz pomoć prezentacije u PowerPoint programu.
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. M. Sanader,Ranokršćanska arheologija. Od početaka do konstantinskog obrata, Zagreb: Školska knjiga, 2016.
 2. N. Cambi, Starokršćansko doba, u: N. Cambi, Antika, Zagreb 2002, str. 206–310.
 3. B. Migotti, Ranokršćanska topografija na području između Krke i Cetine, Zagreb 1990.
 4. B. Marušić, Kršćanstvo i poganstvo na tlu Istre u 4. i 5. st., Arheološki vestnik 29, 1978, str. 549-572.
 5. A. Uglešić, Ranokršćanska arhitektura na području današnje Zadarske nadbiskupije, Zadar: Filozofski fakultet u Zadru, Zadarska nadbiskupija, 2002.
 6. A. Uglešić, Ranokršćanska arhitektura na području današnje šibenske biskupije, Drniš - Zadar: Gradski muzej Drniš ; Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, 2006.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar