Naziv
Renesansna Dalmacija i humanistički pokret
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
184282
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Nakon skromnih početaka u 13. i 14. stoljeću, kad je na sjeveru Italije bio od interesa tek uskom krugu učenih ljudi, humanistički (ili renesansni) pokret je tijekom 15. stoljeća postao dominantnim kulturnim pokretom diljem cijele kršćanske Europe. Humanisti, nositelji pokreta, zazivali su odbacivanje ‘mračne’ ’srednjovjekovne’ kulture i obnovu antičke civilizacije. To je prije svega podrazumijevalo obnovu obrazovanja i književnosti na klasičnom latinskom jeziku, ali obnova klasičnog obrazovanja trebala je dovesti i do obnove drugih aspekata antičke civilizacije, uključujući arhitekturu i umjetnost. Dalmacija je, zbog geografske blizine i ekonomskih veza s Italijom, ali i mletačkog osvajanja 1409–1420, postala jednom od prvih regija u kojoj se stvorila kritična masa lokalnih sljedbenika pokreta. Iako je među humanistima bilo ljudi iz Crkve, to je vrijeme kad se po prvi put u hrvatskoj povijesti uzdigao širi sloj intelektualaca svjetovnjaka. Cilj je kolegija upoznati studente s humanističkim pokretom kao kulturnim fenomenom, ulogom koju je igrao u društveno-političkom životu dalmatinskih komuna tijekom dugog 15. stoljeća (oko 1410–oko 1530) te glavnim temama koje su interesirale lokalne humaniste. Kolegij se prvenstveno bavi venecijanskom Dalmacijom te u nešto manjoj mjeri Dubrovnikom, kao središtima pokreta na istočnoj jadranskoj obali, no obradit će se i pitanje širenja pokreta zaleđem, na područjima pod vlašću hrvatskih velikaša i u Slavoniji.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Humanistički pokret: geneza i difuzija
 3. Venecija, venecijanski humanisti i Dalmacija
 4. Dalmatinska komunalna društva i humanistički pokret I.
 5. Dalmatinska komunalna društva i humanistički pokret II.
 6. Humanističko pismo i knjiga I.
 7. Humanističko pismo i knjiga II.
 8. Pogled na metropolu
 9. U potrazi za lokalnom starinom
 10. Barbari pred vratima
 11. Nacionalni obzori
 12. Renesansa u zaleđu
 13. Završna rasprava
 14. -
 15. -

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti značaj humanističkoga pokreta za razvoj europske i hrvatske kulture.
 2. Studenti će moći objasniti proces širenja humanističkoga pokreta u Dalmaciju i njegov utjecaj na kulturni i društveno-politički život komuna.
 3. Studenti će moći interpretirati prevedena humanistička djela u književnom i društveno-političkom kontekstu.
 4. Studenti će moći identificirati temeljne značajke razvoja humanističkoga pokreta u Dalmaciji u odnosu na druge centre u široj regiji (Dubrovnik, Hrvatska, Slavonija, Ugarska, Venecija).
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Glavičić, Branimir. “Hrvatski latinizam” U: Hrvatska i Europa: Kultura, znanost i umjetnost, sv. 2, ur. Eduard Hercigonja (Zagreb 2000), 403-419
 2. Raukar, Tomislav. "Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća." U Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku, T. Raukar, 141-212. Split: Književni krug, 2007.
 3. Revest, Clémence. "Rođenje humanizma." Europski glasnik 19 (2014): 45-78.
 4. Skripta
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar