Naziv
Romski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147510
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje s osnovama fonološkog, morfološkog i leksičkog sustava romskog jezika. Pravilno čitanje, pisanje jednostavnih tekstova na romskom jeziku. Stjecanje osnovnih spoznaja o romskom jeziku.
Sadržaj
 1. Značaj Gramatike suvremenog romskog jezika
 2. Romski jezik u Europi
 3. Osnovni pojmovi o jeziku
 4. Funkcija i struktura jezika
 5. Narodni jezik, narodni govor (dijalekt), nacionalni jezik i standardni (književni) jezik
 6. Klasifikacija jezika
 7. Standardni jezik i jezik umjetničke književnosti
 8. Jezik i riječ / Pojam o funkcionalnim stilovima
 9. Pojam o leksici, leksikologiji, semasiologiji, etimologiji i frazeologiji
 10. Romski jezik kao predmet naučnih istraživanja
 11. Prve škole na romskom jeziku i prvi objavljeni udžbenici na romskom jeziku
 12. Standardizacija romskoga jezika
 13. Uvod u gramatičku strukturu romskih govora
 14. Povijesni razvitak glasovnih sistema u romskom jeziku
 15. Teritorijalna podjela romskih govora

Ishodi učenja
 1. Usporediti povijesnu strukturu u romskom jeziku.
 2. Analizirati osnovne pojmove u romskom jeziku i jezicima okruženja
 3. Koristiti literaturu iz svih povijesnih razdoblja romskog jezika
 4. Usporediti standardni romski jezik sa različitim dijalektima i govorima romskog jezika
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koje se temelje na diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i stuentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010.
 2. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012.
 3. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Gramatika e romane čhibakiri, RKEC Darhia, Skopje 2010
Dopunska literatura
 1. Djurić, Rajko. Gramatika e rromane čhibaki/Gramatika romskog jezika (Beograd: Otkrovenje, 2005).
 2. Djurić, Rajko. Standardizacija romskog jezika. Sarajevo: Udruženje Kali Sara Romski Informativni Centar, 2012.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar