Naziv
Romski jezik 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147516
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Primjeniti znanje stečeno u prvom semestru i povezati osnovne pojmove sa fonetskom strukturom u romskom jeziku. Pravilno čitanje, pisanje tekstova na romskom jeziku.
Sadržaj
 1. Prejotiranje samoglasnika
 2. Palatalizacija suglasnika
 3. Alternacija glasova s i h
 4. Podjela romskih govora
 5. Pregled suglasnika u romski govorima
 6. Klasifikacija romskih dijalekata
 7. Romski jezik u RH
 8. Fonetika i fonologija
 9. Glas i fonema
 10. Pismo
 11. Podjela glasova
 12. Samoglasnici
 13. Suglasnici
 14. Druge pojave u romskom jeziku
 15. Akcent

Ishodi učenja
 1. Usporediti povijesnu fonetsku strukturu u romskom jeziku.
 2. Analizirati osnovne pojmove fonetike u romskom jeziku
 3. Koristiti različite glasovne pojave u romskom jeziku
 4. Prepoznati fonetsku razliku u dijalektima i govorima u romskom jeziku
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koje se temelje na diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i stuentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010.
 2. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012.
 3. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Gramatika e romane čhibakiri, RKEC Darhia, Skopje, 2010
Dopunska literatura
 1. Djurić, Rajko. Gramatika e rromane čhibaki/Gramatika romskog jezika (Beograd: Otkrovenje, 2005).
 2. Djurić, Rajko. Standardizacija romskog jezika. Sarajevo: Udruženje Kali Sara Romski Informativni Centar, 2012.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar