Naziv
Romski jezik 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147522
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Primjeniti znanje stečeno u drugom semestru i koristiti morfološke pojmove u romskom jeziku.
Sadržaj
 1. Imenice
 2. Imenice muškog roda
 3. Imenice ženskog roda
 4. Član
 5. Zamjenice
 6. Brojevi
 7. Pridjevi
 8. Gradjenje pridjeva
 9. Glagoli
 10. Glagolska vremena
 11. Prilozi
 12. Predlozi
 13. Veznici
 14. Usklici
 15. Čestice

Ishodi učenja
 1. Usporediti povijesnu morfološku strukturu u romskom jeziku
 2. Analizirati forme riječi, njihova značenja i njihove promjene u romskom jeziku
 3. Koristiti morfološke oblike u romskom jeziku
 4. Stvarati riječi prema njihovom obliku
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koje se temelje na diskusiji o pročitanoj literaraturi koja se obrađuje i stuentskih prezentacija. Na vježbama analiziraju se primjeri obrađenog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010.
 2. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012.
 3. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Gramatika e romane čhibakiri, RKEC Darhia, Skopje 2010
Dopunska literatura
 1. Djurić, Rajko. Gramatika e rromane čhibaki/Gramatika romskog jezika (Beograd: Otkrovenje, 2005).
 2. Djurić, Rajko. Standardizacija romskog jezika. Sarajevo: Udruženje Kali Sara Romski Informativni Centar, 2012.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar