Naziv
Ruske književno-znanstvene i kulturološke ideje 20. i 21. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
145555
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju

Cilj
Kolegij se bavi reprezentativnim dijelom tipičnih ruskih književno-znanstvenih i kulturoloških ideja 20. i 21. stoljeća. Njegovi su ciljevi upoznati studente s odabranim pojmovima, idejama i konceptima ruske književnoteorijske i kulturološke misli 20. i 21. stoljeća kako bi ih se moglo primijeniti u analizama i tumačenjima književnih tekstova. Premda kolegij primarno uči razumijevanju, interpretaciji i tumačenju književnoteorijskih i kulturoloških pojmova, studente posredno upoznaje i s ruskom književnošću i kulturom.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje s načinom rada, temama i obavezama.
 2. Književnost i književna kritika – specifičnosti odnosa u ruskoj kulturi. O ulozi književnosti u ruskoj kulturi; „literaturocentrizam“ ruske kulture – stvarnost ili mit? Koncept „žiznetvorčestva“. Književnost koja prethodi povijesti (ruska avangarda). Raslojenost književnosti tijekom sovjetskog vremena: službena i neslužbena književnost (samizdat). Ruski formalizam. Važnost ruskog formalizma u kontekstu razvoja suvremene znanosti o književnosti. Promjena paradigme u znanosti u književnosti. Povijesni razvoj u tri faze. O prvom objavljenom radu V. Šklovskog Uskrsnuće riječi (Воскрешение слова, 1914) – najava promjene paradigme.
 3. O dva ključna pojma prve faze ruskog formalizma: očuđenje („ostranenie“) V. Šklovskog i literarnost („literaturnost'“) R. Jakobsona, u dvama utemeljiteljskim studijama ruskoga formalizma prve faze. Р. Якобсон: Новейшая русская поэзия, 1919. В. Шкловский: Искусство как прием, 1917.
 4. O ključnom pojmu druge faze ruskog formalizma, skazu („skaz“) B. Èjhenbauma, kao i o središnjoj distinkciji druge faze – između fabule i sižea (u tekstu V. Šklovskog Parodistički roman: Sterneov „Tristram Shandy“ – Пародийный роман: «Тристрам Шенди» Стерна, 1921). Različita poimanja distinkcije fabule i sižea kod ruskih formalista. Б. Эйхенбаум: Как сделана Шинель Гоголя, 1918.
 5. O novom pitanju u povijesti književnosti i središnjoj ideji o nelinearnoj koncepciji književne povijesti – književnoj evoluciji – u trećoj fazi ruskih formalista. Ю. Тынянов: О литературной эволюции, 1927. В: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. 1977. Москва. С. 270-281.
 6. O kraju formalne metode (tekst Šklovskog Spomenik znanstvenoj pogrešci – Pamjatnik naučnoj ošibke, 1930).
 7. O vremenu i prostoru književnoga teksta. Bahtinova koncepcija kronotopa. Kronotop kao temelj romaneskne strukture. Tipovi subjekata i modeli vremena i prostora. Бахтин, М. 1937-1938; 1973. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике. В: Бахтин, М. 1975. Вопросы литературы и эстетики. Москва: Издательство «Художественная литература». С. 234-236; 391-407.
 8. Implicitna teorija dijaloga u Bahtinovoj tezi o višeglasnoj riječi. Estetika polifonije u romanima Dostoevskoga. М. Бахтин: Полифонический роман Достоевского и его освещение в критической литературе; Слово героя и слово рассказа в романах Достоевского. В: Бахтин, М. Проблемы поэтики Достоевского, 1929; 1972. С. 5-11; 408-433.
 9. Mit-neomit-mitopoetika. Značenje mita u ruskoj kulturi. Pojam neomita. Mitopoetsko iščitavanje ruske književnosti kroz mitologiziranu binarnu opoziciju Moskve i Sankt Peterburga. Mitopoetski prostor i vrijeme. В. Н. Топоров: Петербургская идея русской истории. Петербург-Москва; Петербургский текст: его генезис и структура, его мастера. В: Топоров, В. Н. 1995. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Москва. Стр. 259-274; 274-281.
 10. Strukturalna poetika – semiotika Ju. M. Lotmana i Tartuske škole. Važnost nasljeđa Proppove Morfologije bajke (Morfologija skazki, 1928). Koncept semiosfere, odnosno kulture kao znakovnog prostora. Dva ključna mehanizma kulture – predvidljivost („predskazuemost'“) i nepredvidljivost („nepredskazuemost'“). Realizacija tih dvaju mehanizama u različitim tipovima čovjeka. Logika razvoja ruske kulture u Lotmanovoj koncepciji eksplozije („vzryv“). Ю. М. Лотман: Дурак и сумасшедший. В: Семиосфера. 2004. Москва. Стр. 43-62. Ю. М. Лотман: Логика взрыва. В: Семиосфера. 2004. Москва. С. 101-108.
 11. Temporalna (dez)orijentacija suvremene ruske književnosti i kulture. Ne od modernizma prema postmodernizmu, nego od modernizma prema protomodernizmu. Proto = post. M. Эпштейн. 2004. О ситуации. От «пост» к «прото» (23-32). В: М. Эпштейн. Знак_пробела. О будущем гуманитарных наук. Москва: Новое литературное обозрение. Rad na prijevodima.
 12. Postkolonijalna teorija u izučavanju sovjetske i ruske kulture. A. Etkind. Rad na prijevodima.
 13. Zaključci, ponavljanje. Rad na prijevodima.
 14. Zaključci, ponavljanje. Rad na prijevodima.
 15. Zaključci, ponavljanje. Rad na prijevodima.

Ishodi učenja
 1. nabrojiti i definirati književno-znanstvene termine na ruskom jeziku koji su potrebni u analizi književnog djela
 2. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 3. samostalno prevesti s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski različite vrste tekstova za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
predavanje, rasprave, PP prezentacija, multimedijalni sadržaji
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje (zadaće i sudjelovanje na satu), prijevod znanstvenog rada, ispit

Obavezna literatura
 1. В. Шкловский: Искусство как прием, 1917.
 2. Б. Эйхенбаум: Как сделана Шинель Гоголя, 1918.
 3. Ю. Тынянов: О литературной эволюции, 1927. В: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. 1977. Москва. С. 270-281.
 4. Бахтин, М. 1937-1938; 1973. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике. В: Бахтин, М. 1975. Вопросы литературы и эстетики. Москва: Издательство «Художественная литература». С. 234-236; 391-407.
 5. В. Н. Топоров: Петербургская идея русской истории. Петербург-Москва; Петербургский текст: его генезис и структура, его мастера. В: Топоров, В. Н. 1995. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Москва. Стр. 259-274; 274-281.
 6. . Ю. М. Лотман: Логика взрыва. В: Семиосфера. 2004. Москва. С. 101-108.
 7. M. Эпштейн. 2004. О ситуации. От «пост» к «прото» (23-32). В: М. Эпштейн. Знак_пробела. О будущем гуманитарных наук. Москва: Новое литературное обозрение.
Dopunska literatura
 1. Бахтин, М. 1975. Вопросы литературы и эстетики. Москва: Издательство «Художественная литература».
 2. Бахтин, М. 1929; 1972. Проблемы поэтики Достоевского. Москва: Издательство «Художественная литература».
 3. Добренко, Е., Тиханов, Г. (ред.) 2011. История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи. Москва: Новое литературное обозрение.
 4. Зенкин, С. 2018. Теория литературы. Проблемы и результаты. «НЛО».
 5. Левченко, Я.; Пильщиков, И. 2017. Эпоха остранения. Русский формализм и современное гуманитарное знание: Коллективная монография. Москва: Новое литературное обозрение.
 6. Лотман, Ю. 2004. Семиосфера. Москва.
 7. Руднев, В. П. 1997. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. Москва: Аграф.
 8. Степанов, Ю. 2001. Константы: словарь русской культуры. Москва: Академический проект.
 9. Топоров, В. Н. 1995. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Москва.
 10. Тынянов, Ю. 1977. Поэтика. История литературы. Кино. Москва.
 11. Шкловский, В. 1914. Воскрешение слова. Санкт-Петербург.
 12. Шкловский, В. 1983. О теории прозы. Москва: Советский писатель.
 13. Эйхенбаум, Б. 1918. Поэтика. Прага.
 14. Эткинд, A.; Уффельманн, Д., Кукулин, И. (ред.) Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России. Москва: Новое литературное обозрение.
 15. Якобсон, Р. 1979. Selected Writings. Vol. V: On Verse, Its Masters and Explorers. The Hague; Paris; New York: Mouton.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar