Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78182
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na ruskom jeziku.
Sadržaj
 1. Buduće vrijeme (nesvršenih) glagola. Genitiv jednine imenica i pridjeva. Glagol чувствовать себя. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci) : konstrukcije у меня есть кто, что? – у меня нет кого, чего?
 2. Glavni brojevi. Glagol стоить. Dativ osobnih zamjenica (konstrukcije я люблю – мне нравится). Ponavljanje i uvježbavanje usvojenih leksičkih i gramatičkih cjelina (priprema za pisanu provjeru).
 3. Pisana provjera. Glagolski vid i vidski parovi. Ponavljanje i uvježbavanje glavnih brojeva: izražavanje vremena (Который час? Когда?). Primjena u govoru opisivanjem radnog dana.
 4. Dativ jednine i množine imenica i pridjeva. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci). Nazivi mjeseci. Datumi.
 5. Ponavljanje i uvježbavanje lokativa (odgovori о ком, чём?) i dativa imenica i pridjeva (naglasak na konstrukciji кому сколько лет?); konstrukcije кому надо, нужно, необходимо, грустно, весело и т.п.
 6. Osnovni glagoli kretanja bez prefiksa. Slušanje, čitanje i prepričavanje teksta s glagolima kretanja. Gramatički zadaci tematski povezani s tekstom.
 7. Glagoli kretanja s prefiksima по-, при-, у-. Tekst o studijskom putovanju u Moskvu. Uvježbavanje glagola kretanja čitanjem i prepričavanjem teksta.
 8. Instrumental jednine i množine imenica, pridjeva i osobnih zamjenica. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatički zadaci). Glagoli поздравить / поздравлять кого с чем? Ruski praznici.
 9. Glagoli быть, стать кем?; интересоваться, увлекаться, заниматься чем? Ponavljanje i uvježbavanje usvojenih gramatičkih i leksičkih cjelina.
 10. Ponavljanje gradiva kao priprema za pisanu provjeru i usmena izlaganja.
 11. Pisana provjera. Usmena izlaganja.
 12. Usmena izlaganja
 13. Ponavljanje leksičkih i gramatičkih cjelina usvojenih u prvom semestru.
 14. Lokativ jednine i množine imenica i pridjeva (pitanje где?). Povratni glagoli. Uvježbavanje oblika na primjerima (gramatičke vježbe). Čitanje teksta i primjena usvojenih cjelina u govoru.
 15. Prošlo vrijeme glagola. Pismo: čitanje i prepričavanje. Dijelovi neformalnog pisma. Primjena usvojenih cjelina sastavljanjem kratkog pisma.

Ishodi učenja
 1. Konstruirati jednostavna pitanja i odgovore o prošlim događajima i budućim planovima.
 2. Izdvojiti osnovne informacije iz autentičnog slušnog materijala.
 3. Izdvojiti bitne elemente iz kratkog teksta.
 4. Prikupiti osnovne informacije u elektroničkim medijima ili tiskanim materijalima.
 5. Prirediti i održati usmeno izlaganje na odabranu temu.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Чернышов С.И. Поехали! 1. Санкт-Петербург: Златоуст, 2014
 2. Миллер Л.В., Политова Л.В., Рыбакова, И.Я. Жили-были – 28 уроков для начинающих Санкт-Петербург: Златоуст, 2016
 3. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. Москва: Русский язык. Курсы, 2015
 4. Булгакова Л.Н., Захаренко И.В., Красных В.В. Мои друзья падежи. Русский язык. Курсы, 2014
Dopunska literatura
 1. Poljanec Radoslav F. Ruska gramatika za svakoga. Zagreb: Školska knjiga, 2013
 2. Антонова В.Е., Нахабина Н.Н., Сафронова М.В., Толстых А.А. Дорога в Россию 1. Санкт-Петербург: Златоуст, 2013
 3. Овсиенко Ю.Г. Русский язык для начинающих 1. Москва: Русский язык. Курсы, 2018
 4. Эсмантова Т. Русский язык: 5 элементов. Санкт-Петербург: Златоуст, 2008
 5. Vježbe i materijali s internetskih stranica

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar