Naziv
Sanskrtski seminar - epski 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69592
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s osobitostima funkcionalnoga stila kojim su sastavljeni sanskrtski epovi i purāṇe i osposobiti studente za rad na epskim i purāṇskim tekstovima.
Sadržaj
 1. Uvod u odabrani epski ili purāṇski tekst, povijest i oblik kritičkih izdanja Mahābhārate i Rāmāyaṇe, snalaženje u kritičkome aparatu.
 2. Uvod u elektroničke pomoćne resurse, osobitosti gramatike epskoga sanskrta, uvod u osobitosti epskoga funkcionalnoga stila, osobti gramatike epskoga sanskrta.
 3. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.

Ishodi učenja
 1. Student će se moći koristiti znanjem iz gramatike epskoga sanskrta na prijevod epskoga ili purāṇskoga teksta.
 2. Student će moći analizirati epski ili purāṇski tekst.
 3. Sudent će moći samostalno formulirati vlastiti prijevod epskoga ili purāṇskoga teksta na hrvatski jezik uz pomoć rječnika.
 4. Student će moći objasniti razlike epskoga funkcionalnoga stila u odnosu na klasični sanskrt.
 5. Sudent će moći samostalno predložiti i formulirati vlastiti prijevod epskoga ili purāṇskoga teksta na hrvatski jezik uz pomoć rječnika.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. The Rāmāyaṇa of Vālmīki (1960 – 1975), critically ed., G. H. Bhatt and U. P. Shah, 7 vols. Baroda: Oriental Institute
 2. The Mahābhārata (1933 – 1966), critically ed. by V. S. Sukthankar and others, 19 vols. Poona: BORI
 3. Brockington, John (1998), The Sanskrit Epics, Leiden: Brill.
 4. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski i Ljetni semestar