Naziv
Sanskrtski seminar - epski 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69593
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s poviješću istraživanja epike uopće, a posebno s istraživanjem sanskrtske epike. Upoznati studente s osnovnim sadržajem velikih sanskrtskih epova i pročitati s njima 350-400 strofa izvornog probranog epskog teksta
Sadržaj
 1. Uvod u odabrani epski ili purāṇski tekst, povijest i oblik kritičkih izdanja Mahābhārate i Rāmāyaṇe, snalaženje u kritičkome aparatu.
 2. Uvod u elekrtoničke pomoćne resurse, osobitosti gramatike epskoga sanskrta, uvod u osobitosti epskoga funkcionalnoga stila, osobti gramatike epskoga sanskrta.
 3. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.

Ishodi učenja
 1. Student će moći smjestiti sanskrtsku epsku književnost u kontekst svjetske epske književnosti
 2. Student će moći objasniti povijest istraživanja i razvoj sanskrtske epske književnosti
 3. Student će moći prepričati glavne sadržaje velikih sanskrtskih epova
 4. Student će moći samostalno čitati sanskrtski epski tekst uz pomoć rječnika.
 5. Student će razumjeti ulogu epskog pjesništva u indijskom kulturnom krugu i u sferi indijskog kulturnoga utjecaja.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. The Rāmāyaṇa of Vālmīki, critically ed., G. H. Bhatt and U. P. Shah, 7 vols. Baroda: Oriental Institute
 2. The Mahābhārata (1933 – 1966), critically ed. by V. S. Sukthankar and others, 19 vols. Poona: BORI
 3. The Mahābhārata (1933 – 1966), critically ed. by V. S. Sukthankar and others, 19 vols. Poona: BORI
 4. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski i Ljetni semestar